Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás opět velmi aktuálně informovat, že na dnešní schůzi pléna Senátu byl v pozdních odpoledních hodinách projednán a schválen návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která zavede novou úpravu úhrad zdravotnických prostředků na poukaz.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás opět velmi aktuálně informovat, že na dnešní schůzi pléna Senátu byl v pozdních odpoledních hodinách projednán a schválen návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která zavede novou úpravu úhrad zdravotnických prostředků na poukaz.

Tato novela byla připravena Ministerstvem zdravotnictví v návaznosti na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/15 z roku 2017, kterým došlo ke zrušení dosavadní úpravy úhrad zdravotnických prostředků na poukaz s účinností od 01.01.2019.

Po předchozím doporučení výboru, který jednomyslně hlasoval pro přijetí návrhu zákona v podobě postoupené Poslaneckou sněmovnou, i plénum Senátu hlasovalo jednomyslně (stejně jako sněmovna) počtem hlasů 49 pro, proti nikdo. V senátu nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy.

Novela je v Senátu projednávána pod číslem tisku 341 a její návrh ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou je dostupný zde: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/89367/74892. Postup legislativního procesu ohledně tohoto návrhu je dostupný zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=199.

Nyní se předpokládá podpis prezidentem republiky a následně publikace ve Sbírce zákonů. O dalším vývoji legislativního procesu týkajícího se této novely Vás budeme samozřejmě i nadále informovat.

Konečně si Vás dovoluji pozvat na seminář k tématu nové úpravy úhrad zdravotnických prostředků, který připravujeme ve spolupráci s panem Dr. Tomášem Doležalem a týmem společnosti VALUE OUTCOMES na úterý 20. listopadu 2018.

V případě, že by bylo cokoliv třeba dále vysvětlit či upřesnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer