Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám předně popřát úspěšný start do nového roku a popřát Vám v něm mnoho úspěchů! Dovolujeme si Vás hned zkraje roku informovat o změnách v nové cenové regulaci LP platné od 01. 01. 2019. Ke změnám dochází z důvodu publikace Cenového předpisu a Cenového rozhodnutí MZ dne 14.12.2018 na http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/cenova-regulace_1953_3.html, o které jsme Vás již dříve s předstihem informovali.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vám předně popřát úspěšný start do nového roku a popřát Vám v něm mnoho úspěchů!

Dovolujeme si Vás hned zkraje roku informovat o změnách v nové cenové regulaci LP platné od 01. 01. 2019. Ke změnám dochází z důvodu publikace Cenového předpisu a Cenového rozhodnutí MZ dne 14.12.2018 na http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/cenova-regulace_1953_3.html, o které jsme Vás již dříve s předstihem informovali.

Nicméně možná jste zaznamenali, že SUKL ještě před Vánoci, dne 17.12.2018 publikoval výkladové stanovisko (http://www.sukl.cz/leciva/cenovy-predpis-ministerstva-zdravotnictvi-1-2019-far-a). Rádi bychom Vás tímto informovali o aktuálním vývoji v některých otázkách - SUKL výkladové stanovisko k datu 31.12.2018 aktualizoval (pro informaci zasílám změny v aktualizovaném stanovisku ve formě revizí), a to konkrétně v otázce obživnutí dříve stanovených cen ze strany MF nebo SUKLu. Tyto podle aktualizovaného názoru SUKLu tzv. neobživnou (jak podle původního stanoviska SUKLu měly). Tato změna názoru SUKLu byla zohledněna (jak jsme namátkově kontrolovali) i v publikovaném SCAU na leden 2019 (http://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-1-1-2019).

MZ též před Vánoci oba dokumenty (cenový předpis a cenové rozhodnutí) oficiálně publikovalo i ve Věstníku MZ: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c11/2018_16563_3810_11.html (str. 596 a dále).

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer