Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v noci na dnešek schválila v I. čtení tzv. technickou novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v noci na dnešek schválila v I. čtení tzv. technickou novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Schválené znění novely posíláme v příloze.

Tato novela v oblasti stanovení cen a úhrad léčiv obsahuje zejména následující změny: - zavedení tzv. jádrové úhrady - bude rozhodováno nikoliv o koncové úhradě, ale úhradě původce (výrobce), tedy bez započtení DPH a obchodní přirážky; - možnost uzavření dohody o úhradě se zdravotní pojišťovnou; - automatický zánik maximálních cen z důvodu zrušení cenové regulace a maximálních cen a úhrad v důsledku zrušení registrace; - základní úhrada skupiny přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných, ve kterých dosud nebyl podobný přípravek přítomen, se vstupem prvního podobného přípravku sníží o 32 % v případě prvního generika a o 15 % v případě prvního podobného biologického přípravku; - změna koncepce lhůty pro dočasnou úhradu vysoce inovativních léčivých přípravků; - zavedení dvou typů revizí úhrad a nově i maximálních cen, a to hloubkových a zkrácených revizí; - upřesnění pojmů užívaných v rámci systému stanovení cen a úhrad apod. Tyto a mnohé další změny budou z různých úhlů pohledu (firmy, pojišťovny, nezávislé osoby, lékárny apod.) diskutovány na V. konferenci Rizika v činnostech farmaceutické společnosti, konané dne 17. 5. 2011 ve Špindlerově mlýně (více na www.androsa.cz). Současně praktické dopady změn budou předmětem podrobného výkladu na našem semináři konaném dne 01.06.2011.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer