Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás jen krátce informovat, že dnes na 19. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu proběhlo II. čtení návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Na závěr projednávání tohoto bodu ministr zdravotnictví ČR předložil pozměňovací návrh k pozměňovacím návrhům obsaženým v usnesení výboru pro zdravotnictví č. 39 ze dne 01. června 2011 (velký kompletní pozměňovací návrh) a navrhl, aby byla zkrácena lhůta mezi II. a III. čtením zákona, a to na 48 hodin. O tomto návrhu bylo následně hlasováno a byl Poslaneckou sněmovnou přijat.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás jen krátce informovat, že dnes na 19. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu proběhlo II. čtení návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Na závěr projednávání tohoto bodu ministr zdravotnictví ČR předložil pozměňovací návrh k pozměňovacím návrhům obsaženým v usnesení výboru pro zdravotnictví č. 39 ze dne 01. června 2011 (velký kompletní pozměňovací návrh) a navrhl, aby byla zkrácena lhůta mezi II. a III. čtením zákona, a to na 48 hodin. O tomto návrhu bylo následně hlasováno a byl Poslaneckou sněmovnou přijat. III. (poslední) čtení zákona tedy pravděpodobně proběhne již začátkem příštího týdne.

Nadále Vás budeme informovat jak o dalším vývoji tohoto legislativního procesu, tak i o úplném znění novely zákona „48“ (v současné chvíli ještě není finální změní se zohledněním všech poněkud překotně překládaných pozměňovacích návrhů dostupné).

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer