Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat o dalších změnách lékové politiky, které byly MZ ČR prezentovány na včerejší tiskové konferenci.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat o dalších změnách lékové politiky, které byly MZ ČR prezentovány na včerejší tiskové konferenci.

MZ ČR plánuje do v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou schválené technické/malé novely zákona o veřejném zdravotním pojištění dále v rámci tzv. poslanecké iniciativy v druhém čtení ještě mimo jiné doplnit:

(i) zrušení poplatku za položku na receptu a nahrazení poplatku za recept ve výši 30 Kč;

(ii) elektronickou aukci na ceny léčiv s cílem snížení úhrady (vítěz plně hrazený, ostatní 75% základní úhrady);

(iii) vyloučení odkladného účinku proti rozhodnutí SÚKL – zásadní průlom v rámci správního řízení;

(iv) „malou novelizaci“ přílohy č. 2;

(v) pozitivní listy zdravotních pojišťoven; Současně MZ ČR plánuje v „testovacího provozu“ prověřit možnosti zavedení generické a elektronické preskripce.

Veškeré změny a doplnění jsou specifikovány v prezentaci dostupné na wbu MZ ČR (případně Vám ji rádi zašleme) a budou předmětem (včetně praktických dopadů těchto změn) semináře, který pořádáme dne 01. června 2011 (bližší v předchozí aktualitě). Paragrafované znění těchto změn se v současné době připravuje. O dalším vývoji Vás budeme obratem informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer