Dovolujeme si vás upozornit na zajímavé stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv k donáškovým službám v lékárně vydaných léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis, které bylo publikováno v rámci tiskových zpráv na jeho internetových stránkách.

Vážené dámy, vážení pánové,

v rámci našich pravidelných aktualit, si Vás dovolujeme upozornit na zajímavé stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčivdonáškovým službám v lékárně vydaných léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis, které bylo publikováno v rámci tiskových zpráv na jeho internetových stránkách.

Stanovisko se týká léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis a které jsou pacientem objednané nebo rezervované k výdeji v konkrétní lékárně. A současně pacientovi není léčivý přípravek vydán v lékárně, ale je mu dopraven na jeho žádost na jím uvedenou adresu.

V předmětném stanovisku SÚKL popisuje rizika, která jsou s takovým prováděním donáškové služby spojena a upozorňuje na problematické oblasti s tím související. SÚKL také ve stanovisku konstatuje, že: „… nerozporuje nepochybný přínos možnosti doručení léčivých přípravků pro vybrané skupiny pacientů, současně však považuje za nanejvýš žádoucí, aby pro tuto službu byla stanovena jasná pravidla a podmínky, za kterých může být poskytována, a to včetně možnosti její účinné kontroly. Pouze v případě navázání donáškové služby na pacientem vybranou lékárnu bude zajištěna potřebná úroveň ochrany zdraví pacientů a bude garantováno, že se k pacientovi dostanou léčiva prostřednictvím donáškové služby včas, v odpovídající kvalitě a při dodržení zásad správné lékárenské praxe.“ Závěrem SÚKL uvádí, že je připraven poskytnout Ministerstvu zdravotnictví ČR součinnost při přípravě právních předpisů, které by tuto službu legislativně upravili.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer