Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, týkající se aplikace Cenového předpisu 1/2013/FAR Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, konkrétně věcného usměrňování cen. Toto stanovisko bylo před malou chvílí publikováno na www.mzcr.cz.

 

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vám zaslat stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, týkající se aplikace Cenového předpisu 1/2013/FAR Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, konkrétně věcného usměrňování cen. Toto stanovisko bylo před malou chvílí publikováno na www.mzcr.cz.

Do režimu věcného usměrňování cen byly tímto cenovým předpisem nově zařazeny i léčivé přípravky, které obsahují ATC skupiny, uvedené v cenovém rozhodnutí, jejichž cenu je držitel rozhodnutí o registraci povinen ohlásit a léčivé přípravky, jejichž cena výrobce je obsahem písemného ujednání uzavřeného ve veřejném zájmu mezi zdravotní pojišťovnou a držitelem rozhodnutí o registraci.

Dle tohoto stanoviska MZ je třeba dodržovat pravidla pro stanovení závazného postupu při tvorbě a kalkulaci ceny původce pro konkrétní léčivé přípravky, vyjma limitace 3% meziročního nárůstu ceny původce. Uvedené stanovisko řeší též otázku doprodejů těchto léčivých přípravků.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem kdykoliv k dispozici.

 

S úctou

Libor Štajer