Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že dnes byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 76/2011 Sb., kterým se upravuje přechodné snížení cen a úhrad léčiv (posíláme v příloze). Zákon bude účinný od 01. dubna 2011.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že dnes byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 76/2011 Sb., kterým se upravuje přechodné snížení cen a úhrad léčiv (posíláme v příloze). Zákon bude účinný od 01. dubna 2011.

Opětovně připojujeme i „pracovní“ přehled dopadů, kterých léčivých přípravků se budou max. ceny a výše úhrady snižovat a u kterých nikoliv. Ministerstvo plánuje připravit a na svém webu zveřejnit aktualizovaný výklad tohoto zákona tak, jako tomu bylo při účinnosti tzv. Janotova úsporného balíčku před více než rokem. O případné úpravě výkladu Vás budeme samozřejmě obratem informovat.

 

VÝKLAD – PŘECHODNÉ SNÍŽENÍ CEN A ÚHRAD – tzv. ŠNAJDRŮV BALÍČEK

Hrazené léčivé přípravky a PZLÚ

Snížení o 7 %

základní úhrada referenční skupiny stanovená v posledním správním řízení před 01.01.2010 nebo základní úhrada stanovená vyhláškou č. 63/2007 Sb. (kategorizace), před první revizí (nebo s probíhající revizí)

ANO

základní úhrada po první revizi

NE

úhrada stanovená před 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí)

ANO

úhrada stanovená před 1. 1. 2008 po první revizi

NE

úhrada stanovená po 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí)

NE

úhrada stanovená po 1. 1.2008 po první revizi

NE

max. cena stanovená před 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí)

ANO

max. cena stanovená před 1. 1. 2008 po první revizi

NE

max. cena stanovená po 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí)

ANO

max. cena stanovená po 1. 1. 2008 po první revizi

NE

deregulované léčivé přípravky - ohlášená cena původce před první revizí

ANO

deregulované léčivé přípravky - ohlášená cena původce po první revizi

NE

 

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer