Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že po několikaletých přípravách bylo publikováno Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že po několikaletých přípravách bylo publikováno Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí. Seznam Vám případně rádi zašleme. Nutno však upozornit na skutečnost, že přestože toto Nařízení vejde v platnost dne 16.06.2012, bude se podle něj postupovat až od 14. prosince 2012. Provozovatelé potravinářských podniků, včetně výrobců doplňků stravy, tak musí do tohoto data upravit označování a marketingové materiály potravin a doplňků stravy tak, aby obsahovaly pouze zdravotní tvrzení, schválená tímto nařízením.

Považujeme za nezbytné upozornit, že stále ještě existuje skupina látek, které v seznamu nejsou zahrnuty – u těch tedy bude i nadále uplatňován stávající režim, a to:

(i) tvrzení oprávněná postoupit dodatečné posouzení EFSA – tvrzení, která ještě budou předmětem přezkumu, např. probiotika;

(ii) tvrzení, u kterých byla EFSA požádána o upřesnění podmínek použití, např. omega-3;

(iii) sporná tvrzení, která EFSA posoudila pozitivně, ale o kterých ještě Evropská komise a členské státy jednají, např. kofein, fruktóza;

(iv) rostliny a rostlinné extrakty – zůstávají neposouzené.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer