Vážené dámy, vážení pánové, dříve „Technická novela“, nyní již „Reformní“, ale stále ta samá novela zákona o veřejném zdravotním pojištění byla schválena vládou ČR a je tedy v tzv. legislativním procesu. Počátek účinnosti novely se podle aktuálních zpráv očekává v rozmezí 01. října 2011 až 01. ledna 2012. Co systému přinese? Záplaty a vylepšení či jen další otazníky a problémy? Odpovědi na tyto otázky a tato témata budou obsahem tradičního praktického seminář s níže uvedeným programem.

Vážené dámy, vážení pánové,

dříve „Technická novela“, nyní již „Reformní“, ale stále ta samá novela zákona o veřejném zdravotním pojištění byla schválena vládou ČR a je tedy v tzv. legislativním procesu. Počátek účinnosti novely se podle aktuálních zpráv očekává v rozmezí 01. října 2011 až 01. ledna 2012. Co systému přinese? Záplaty a vylepšení či jen další otazníky a problémy? Odpovědi na tyto otázky a tato témata budou obsahem tradičního praktického seminář s níže uvedeným programem.

Program semináře:

1. Legislativní změny vyplývající z novely zákona o veřejném zdravotním pojištění:

• nové pojmy v řízení o stanovení maximálních cen a úhrad;

• nové instituty v oblasti stanovování úhrad - jádrová úhrada, dohoda o úhradě, úhrada VILP apod.;

• úprava vstupu generik a biosimilars na trh a vliv těchto změn;

• revoluce v revizích;

• právní změny v procesu správního řízení a jejich možná úskalí;

• očekávané vyhlášky k provedení zákona.

Přestávka – občerstvení

2. Praktické dopady „reformní“ novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

• věcné, procesní a formální argumenty účastníků ve stávajícím systému správních řízení a jejich úspěšnost v odvolacím řízení

• které argumenty účastníků řízení řeší „Reformní“ novela zákona o veřejném zdravotním pojištění?

• simulace dopadu změn v „Reformní“ novele zákona o veřejném zdravotním pojištění na ceny a výše a podmínky úhrad léků

• kritické body, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost v rámci přípravy prováděcích předpisů k „Reformní“ novele zákona

• konsekvence „Reformní“ novely zákona pro práci Market Access

• odpovědi na Vaše dotazy

Datum konání: středa 01. června 2011, 14.00 - 17.00 hod Místo konání: Andel´s Hotel, Stroupežnického 21, Praha 5 – Smíchov, (parkování vhodné v podzemních garážích nákupního centra Nový Smíchov nebo multikina Village Cinemas) Přednášející: Lucie Neubertová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. a Jaroslav Duba, OAKS Consulting, s.r.o. Cena: 4.800 Kč + 20% DPH (fakturace bude provedena po semináři) a zahrnuje tištěnou prezentaci a občerstvení. Kontaktní osoba a přihlášky: Kateřina Laburdová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., tel.: 296 210 562-3, e-mail: office@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a dotazy.

S úctou

Lucie Neubertová a Jaroslav Duba