Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás prostřednictvím této aktuality informovali o tom, že včera, tj. v úterý 08.06.2021, publikoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na svých webových stránkách důležitou informaci o zahájení tzv. sektorového šetření v oblasti farmacie zaměřeného na distribuci léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění a léčiv na lékařský předpis.

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás prostřednictvím této aktuality informovali o tom, že včera, tj. v úterý 08.06.2021, publikoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na svých webových stránkách důležitou informaci o zahájení tzv. sektorového šetření v oblasti farmacie zaměřeného na distribuci léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění a léčiv na lékařský předpis.

K zahájení tohoto šetření přistoupil ÚOHS z vlastního podnětu a z důvodu možných obav narušení hospodářské soutěže na tomto trhu.

Předmětem šetření budou jak velkoobchodní, tak maloobchodní trhy distribuce se zaměřením na distribuce léčiv včetně přímé formy distribuce – DTP/DTH modelu.

Hlavními cíli prováděného šetření, jehož odhadovaná délka je 24 měsíců, bude:

  • zjištění stavu hospodářské soutěže na trzích distribuce shora uváděných léčiv,
  • zmapování fungování trhu, identifikace tržních subjektů a distribučních kanálů, způsob cenotvorby, specifikace rolí zdravotních pojišťoven, popsání reexportu léčiv, se zaměřením na soutěžní aspekty.

V případech zjištění možného porušení soutěže bude moci ÚOHS:

  • zahájit šetření vč. tzv. místních šetřeních na místě v obchodních prostorách (v sídle společností) a i šetření na místě v jiných než obchodních prostorách (včetně např. obydlí statutárních orgánů daného soutěžitele, to však s předchozím souhlasem soudu)
  • nebo při závažném podezření zahájit správní řízení,
  • požadovat od šetřených subjektů informace způsoby a v souladu s § 21e z.č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže.

ÚOHS si klade daným šetřením také za úkol identifikovat dysfunkce trhu, zformulovat případná doporučení pro řešení soutěžních problémů (na legislativní či nelegislativní bázi) a pro posílení soutěže na šetřených trzích. Z prováděného šetření by měla vzniknout zpráva, která bude k dispozici veřejnosti na webových stránkách ÚOHS.

Plné znění zprávy ÚOHS je dostupné zde.

Pokud byste měli (nejen) k této problematice jakékoli další dotazy či připomínky, s důvěrou se na nás můžete obrátit.

S úctou,

Libor Štajer a Kateřina Davidová