Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si opět krátce updatovat informace o legislativním postupu týkajícím se přechodného snížení cen a úhrad léčiv. Toto přechodné snížení bylo dnes schváleno Senátem – po vládě, Poslanecké sněmovně, Senát na dnešním zasedání schválil návrh na přechodné snížení cen a úhrad léčiv.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si opět krátce updatovat informace o legislativním postupu týkajícím se přechodného snížení cen a úhrad léčiv. Toto přechodné snížení bylo dnes schváleno Senátem – po vládě, Poslanecké sněmovně, Senát na dnešním zasedání schválil návrh na přechodné snížení cen a úhrad léčiv.

Ze zbývajících kroků je třeba podpisu prezidenta republiky → podpisu předsedkyně Poslanecké sněmovny → podpis premiéra.

Následně předsedkyně Poslanecké sněmovny posílá zákon Ministerstvu vnitra k vytištění ve Sbírce listin, v které musí být zákon publikován do 30 dnů. Vzhledem k tomu, že účinnost zákona je navrhována prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (publikaci), lze počátek účinnosti očekávat s velkou mírou pravděpodobnosti od 01. dubna 2011, případně nejpozději od 01. května 2011.

O dalším vývoji a legislativních krocích Vás budeme samozřejmě dále informovat.

S úctou

Libor Štajer