Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás stručně informovat o právních předpisech z oblasti farmacie, které byly v uplynulých dnech vyhlášeny ve Sbírce zákonů.

Vážené dámy, vážení pánové,    

dovolujeme si Vás prostřednictvím této aktuality stručně informovat o právních předpisech z oblasti farmacie, které byly v uplynulých dnech vyhlášeny ve Sbírce zákonů.

  • Dne 17. prosince 2020 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Jádrem novely je vytvoření a úprava databáze českých technických norem a jiných technických dokumentů, předpokládané zřízení České agentury pro standardizaci a vydávání Věstníku úřadu, tj. publikační sbírky v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. Novela nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení, tj. 1. ledna 2021.
     
  • V pátek 18. prosince 2020 byla vyhlášena novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Touto novelou bylo do zákona inkorporováno ustanovení, podle kterého příslušná pojišťovna na základě smlouvy uhradí osobám, které distribuují diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, POC antigenní testy, jejichž prostřednictvím se za účelem stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 provádí vyšetření na základě mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku nařízeného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Novela nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 18. prosince 2020.
     
  • Ve Sbírce zákonů bylo dále vyhlášeno sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021 (sdělení č. 509/2020 Sb.). Účinnost je stanovená k 1. lednu 2021.


V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.