Prostřednictvím této aktuality Vám přinášíme novinky v oblasti propagace a prodeje tzv. nikotinových sáčků.

Na sklonku června tohoto roku totiž byly v Poslanecké sněmovně zaevidovány celkem tři poslanecké návrhy zákonů týkající se této problematiky, a to konkrétně hned dva návrhy novely zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (sněmovní tisk č. 246sněmovní tisk č. 247) a rovněž návrh novely zákona o regulaci reklamy (sněmovní tisk č. 257).

Stěžejním důvodem předložení těchto návrhů je současná absence výslovné regulace prodeje a s ním související propagace nikotinových sáčků. Předmětem obou návrhů novely zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek je proto v prvé řadě absolutní zákaz prodeje a podávání nikotinových sáčků osobám mladším 18 let. V souvislosti s tím je vhodné poukázat i na samotnou definici nikotinového sáčku, jenž oba sněmovní tisky charakterizují jako „výrobek obsahující nikotin pro orální užití bez obsahu tabáku“, přičemž jeden z tisků obsahuje i dovětek odkazující na způsob užití nikotinového sáčku, který „se vkládá pod horní nebo dolní ret“. V této souvislosti je pak vhodné připomenout, že velice podobnou definici nikotinového sáčku bez obsahu tabáku již nyní nalezneme v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích.

V souvislosti s navrhovanou regulací prodeje nikotinových sáčku se pojí i navrhované omezení jejich propagace. Podle navrhované novely zákona o regulaci reklamy by měla být propagace nikotinových sáčků šířená prostřednictvím „služeb informační společnosti nebo v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách“ zakázána. Výjimka z tohoto zákazu by se pak měla vztahovat pouze na publikace, které jsou „určeny výlučně profesionálům v obchodě s nikotinovými sáčky“. Součástí návrhu novely je i úplný zákaz sponzorování akcí, činnosti i jednotlivců, jejichž cílem či účinkem (ať už přímým či nepřímým) je propagace nikotinových sáčků. Mezi další navrhovaná omezení patří zákaz reklamy na nikotinové sáčky, která směřuje na osoby mladší 18 let, a dále i zákaz bezplatného poskytování vzorků nikotinových sáčků vůči široké veřejnosti.

Všechny tři návrhy již byly zaevidovány v Poslanecké sněmovně a nyní je netrpělivě očekáváno první čtení. S ohledem na probíhající období letních prázdnin lze předpokládat, že se novely do další fáze legislativního procesu „přehoupnou“ nejdříve na podzim tohoto roku. Vývoj v této oblasti pro Vás samozřejmě bedlivě sledujeme. 

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.