Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že dnes vstupuje platnost Prováděcí rozhodnutí Evropské komise (EK) ze dne 24. ledna 2013, kterým se přijímají pokyny pro provádění zvláštních podmínek pro zdravotní tvrzení, stanovených v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že dnes vstupuje platnost Prováděcí rozhodnutí Evropské komise (EK) ze dne 24. ledna 2013, kterým se přijímají pokyny pro provádění zvláštních podmínek pro zdravotní tvrzení, stanovených v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (dále jen „nařízení“).

Předmětný čl. 10 nařízení stanoví zvláštní podmínky pro užívání zdravotních tvrzení a vzhledem k nejasnostem, které ohledně aplikace tohoto článku nastaly, se EK pokusila sjednotit výkladovou praxi aplikace tohoto článku.

Z tohoto prováděcího rozhodnutí EK mj. vyplývá, že:

  1. je zakázáno užívat zdravotní tvrzení, která nebyla EK schválena nebo zdravotní tvrzení, která sice byla schválena, ale jejich používání není v souladu s pravidly nařízení č. 1924/2006;
  2. uvádět informace podle čl. 10 odst. 2 nařízení (tj. sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu; množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého účinku; příp. sdělení určené osobám, které by se měly vyhnout konzumaci této potraviny, a vhodné varování, pokud nadměrná konzumace daného produktu může ohrozit zdraví), je povinné vždy na označení výrobku, a pokud označení neexistuje, tak v reklamě a obchodní úpravě, na níž je zdravotní tvrzení uvedeno;
  3. odkaz na obecné, nespecifické příznivé účinky živiny nebo potraviny na celkové dobré zdraví a duševní a tělesnou pohodu podle čl. 10 odst. 3 nařízení je přípustný pouze tehdy, pokud je doprovázen schváleným zdravotním tvrzení a je umístěn vedle takového tvrzení nebo za ním. Čím je takový odkaz obecnější např. „pro dobré zdraví“ tím více schválenými zdravotními tvrzeními je možné jej doprovodit, avšak musí být prokázána souvislosti mezi odkazem na obecné účinky a doprovodným schváleným zdravotním tvrzením.

Znění tohoto prováděcího rozhodnutí si Vám dovolujeme zaslat v příloze této aktuality.

Vzhledem k tomu, že uvedené rozhodnutí EK přináší řadu dalších výkladových otázek a je formulováno velice obecně, bude praktické naplnění tohoto prováděcího rozhodnutí též jedním z témat našeho příštího semináře. Seminář se bude též týkat novely zákona o regulaci reklamy, která by měla být projednána v rámci výborů Poslanecké sněmovny v posledním únorovém týdnu. Následovat bude II. a III. čtení novely v rámci jednání Poslanecké sněmovny a projednání v rámci Senátu.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer