Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat o tom, že tento týden ve středu 05. dubna po velmi dlouhé době projednávání již od roku 2012 byla na plenárním zasedání Evropského parlamentu přijata evropská nařízení ke zdravotnickým prostředkům.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že tento týden ve středu 05. dubna po velmi dlouhé době projednávání již od roku 2012 byla na plenárním zasedání Evropského parlamentu přijata evropská nařízení ke zdravotnickým prostředkům!

Texty obou nařízení v ČJ jsou dostupné na níže uvedených odkazech:

 i.     nařízení k obecným ZP na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_14_2017_INIT&from=CS;

ii.     nařízení k in vitro diagnostickým ZP na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_15_2017_INIT&from=CS.

Publikace v úředním věstníku EU je očekávána v květnu 2017. Nařízení k obecným ZP potom nabyde plné účinnosti 3 roky po vejití v platnost (což nastane 20 dnů po publikaci), k IVD ZP 5 let po vejití v platnost.

Obě nařízení přinášejí přísnější požadavky na zdravotnické prostředky zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti pacientů.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer