Vážené dámy, vážení pánové, předně děkujeme za Váš zájem o pokračování pracovních snídaní, který nás velmi potěšil. Připravili jsme proto do konce roku ještě další dvě „předvánoční“ pracovní setkání. Z posledních informací, které tzv. běží trhem, je zřejmé, že turbulentní změny v legislativě nekončí. Ba naopak. Je pravděpodobné, že bude připravena v pořadí již třetí novela zákona „48“, která zasáhne do systému stanovení cen a úhrad léčivých přípravků. V návrhu megavyhlášky došlo k podstatným změnám, připravuje se cenový předpis. Opakované čtení první a druhé novely přináší spoustu otázek, na které je nutné najít odpovědi ještě před tím, než první novela nabude účinnosti, abychom mohli učinit kvalifikovaná rozhodnutí.

Vážené dámy, vážení pánové,

předně děkujeme za Váš zájem o pokračování pracovních snídaní, který nás velmi potěšil. Připravili jsme proto do konce roku ještě další dvě „předvánoční“ pracovní setkání.

Z posledních informací, které tzv. běží trhem, je zřejmé, že turbulentní změny v legislativě nekončí. Ba naopak. Je pravděpodobné, že bude připravena v pořadí již třetí novela zákona „48“, která zasáhne do systému stanovení cen a úhrad léčivých přípravků. V návrhu megavyhlášky došlo k podstatným změnám, připravuje se cenový předpis. Opakované čtení první a druhé novely přináší spoustu otázek, na které je nutné najít odpovědi ještě před tím, než první novela nabude účinnosti, abychom mohli učinit kvalifikovaná rozhodnutí.

Programem první předvánoční pracovní snídaně plánované na 16.11.2011 budou mimo jiné:

(i) změny v návrhu megavyhlášky (porovnání stavu k 24.10.11 oproti 19.10.11);

(ii) diskuse nad případnou třetí novelou zákona „48“ (hovoří se o doplnění sněmovního tisku č. 473);

(iii) další sporné body při stanovení dočasné úhrady VILP;

(iv) přepočty na jádrové úhrady (pokud bude jasné, jak bude SUKL postupovat);

(v) zajímavosti z rozhodovací praxe MZ.

Program budeme samozřejmě dále upravovat a doplňovat v závislosti na aktuálním vývoji. Poslední letošní předvánoční snídaně se pak bude konat dne 14.12.2011. Obě předvánoční snídaně proběhnou na tradičním místě: v kavárně Černá labuť, Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1, 8. Patro. Cena bez DPH: 3.000 Kč za 1 snídani. Fakturace bude provedena na základě Vašich přihlášek.

V případě Vašeho zájmu se prosím zaregistrujte na office@kmvs.cz.

Děkujeme a budeme se těšit!

S úctou

Libor Štajer a Jaroslav Duba