Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že dnes byl publikován Věstník Ministerstva zdravotnictví, který obsahuje mj. i nové předpisy cenové regulace, z oblasti léčiv a zdravotnických prostředků. Tyto předpisy nabývají účinnosti dne 01.01.2013.

 

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že dnes byl publikován Věstník Ministerstva zdravotnictví, který obsahuje mj. i nové předpisy cenové regulace, z oblasti léčiv a zdravotnických prostředků. Tyto předpisy nabývají účinnosti dne 01.01.2013.

Konkrétně se jedná o:

a) CENOVÝ PŘEDPIS 1/2013/FAR Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (str. 33 Věstníku):

(i) obsahuje nová pravidla pro zařazení ATC skupiny do deregulaci cen původce – nově se zařadí do deregulace též ATC skupiny, u nichž je deregulace vhodná s ohledem na zachování dostupnosti přípravků nezaměnitelných v terapeutické praxi na trhu v ČR a ATC skupiny, u kterých byly výdaje z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve 2. čtvrtletí r.2012 nižší než 75 milionů Kč a nepatří do ní přípravek, který je nejméně nákladným ve skupině přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění;

(ii) nově nutnost podat žádost o stanovení max. ceny při přechodu do opětovné regulace i v případech, kdy již byla v minulosti stanovena;

(iii) přidáno ustanovení, upravující vymezení složek ceny pro konečného spotřebitele;

(iv) drobné změny v oblasti věcného usměrňování cen.

 

b) CENOVÉ ROZHODNUTÍ 1/13-FAR Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny (str. 45 Věstníku):

(i) nově bylo deregulováno 9 ATC skupin,39 ATC skupin zařazeno zpět do regulace. Konkrétní změny v rámci ATC skupin, včetně kompletního přehledu, jsou uvedeny v tabulce, kterou připravila spol. OAKS Consulting s.r.o.;

(ii) upozorňujeme, že v případě, že byl léčivý přípravek zařazen zpět do regulace max. cenou, pak je nezbytné podle čl. III. odst. 5 cenového předpisu nejpozději do 30.01.2013 podat žádost o stanovení max. ceny. Ve spolupráci s OAKS Consulting s.r.o. Vám v případě potřeby rádi poskytneme poradenství, týkající se takové žádosti o stanovení max. ceny (vnější cenové reference, vyplnění žádostí atd.).

 

c) CENOVÉ ROZHODNUTÍ 2/13-FAR Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012, kterým se stanoví seznam skupin zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce (str. 48 Věstníku):

(i) vychází též modifikovaný seznam skupin zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce.

 

Znění těchto předpisů tak, jak bylo publikováno ve Věstníku MZ, si Vám dovolujeme zaslat v příloze tohoto emailu.

Současně připojujeme i porovnání deregulovaných ATC skupin, které připravil pan Ing. Jaroslav Duba (duba@oaks.cz, www.oaks.cz).

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem kdykoliv k dispozici.

 

S úctou

Libor Štajer