Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k výkladovým nejasnostem protikrizových opatření účinných od 01. ledna 2010, naše advokátní kancelář připravila přehledovou tabulku shrnující dopady tzv. Janotova balíčku na konkrétní léčivé přípravky. Účelem tabulky je vytvoření jasného přehledu, u kterých léčivých přípravků se budou max. ceny a výše úhrady snižovat a u kterých nikoliv.

Vážené dámy, vážení pánové,

vzhledem k výkladovým nejasnostem protikrizových opatření účinných od 01. ledna 2010, naše advokátní kancelář připravila přehledovou tabulku shrnující dopady tzv. Janotova balíčku na konkrétní léčivé přípravky.

Účelem tabulky je vytvoření jasného přehledu, u kterých léčivých přípravků se budou max. ceny a výše úhrady snižovat a u kterých nikoliv.

Dnes jsme od Ministerstva zdravotnictví obdrželi doplněnou verzi naší tabulky, která je Ministerstvem označena jako „pracovní“:

Hrazené léčivé přípravky a PZLÚ Snížení o 7 % základní úhrada před první revizí ANO

základní úhrada po první revizi NE

úhrada stanovená před 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) ANO

úhrada stanovená před 1. 1. 2008 po první revizi NE

úhrada stanovená po 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) NE

úhrada stanovená po 1. 1.2008 po první revizi NE

max. cena stanovená před 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) ANO

max. cena stanovená před 1. 1. 2008 po první revizi NE

max. cena stanovená po 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) ANO

max. cena stanovená po 1. 1. 2008 po první revizi NE

deregulované léčivé přípravky - ohlášená cena původce před první revizí ANO

deregulované léčivé přípravky - ohlášená cena původce po první revizi NE

Ministerstvo nám přislíbilo, že tuto tabulku oficiálně potvrdí a uveřejní na internetových stránkách ve lhůtě cca 14 dnů. Oficiální výklad MZ ČR společně s komentáři naší AK Vám zašleme v jedné z našich následujících aktualit.

Podrobný výklad dopadů tzv. Janotova balíčku bude součástí našeho semináře, který pořádáme 10. listopadu 2009 – viz info na www.kmvs.cz a v příloze emailu.

 

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer