Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám na základě četných dotazů našich klientů navazujících na předchozí aktualitu, které se týkaly praktických dopadů cenového rozhodnutí na konkrétní případy léčivých přípravků, které s účinností od 15.04.2010 již nebudou deregulovány, (po ústním ověření s MZČR) zaslat následující doplnění:

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vám na základě četných dotazů našich klientů navazujících na předchozí aktualitu, které se týkaly praktických dopadů cenového rozhodnutí na konkrétní případy léčivých přípravků, které s účinností od 15.04.2010 již nebudou deregulovány, (po ústním ověření s MZČR) zaslat následující doplnění:

1. léčivé přípravky, jejíž max. cena byla stanovena před 01.01.2008 (MC stanovená Ministerstvem financí ČR): - zde platí povinnost podat žádost o stanovení max. ceny podle čl. III. odst. 5 cenového předpisu, neboť max. cena dosud nebyla Ústavem stanovena; - neplatí omezení tzv. Janotova balíčku a je tedy možnost podat žádost o stanovení max. ceny, která převyšuje původní maximální cenu stanovenou Ministerstvem financí ČR; - max. cena se nebude stanovovat o 7% nižší v rámci správního řízení; - snížení o 7% bude v praxi aplikováno pouze v případě, že dosud neproběhla revize úhrady předmětného léčivého přípravku.

2. léčivé přípravky, jejíž max. cena byla stanovena po 01.01.2008 (tzv. MC stanovená SÚKLem): - zde již neplatí povinnost podat žádost o stanovení max. ceny, neboť daná max. cena byla již SÚKLem stanovena, ta se tak automaticky obnoví; - snížení o 7% bude v praxi aplikováno pouze v případě, že dosud neproběhla revize úhrady předmětného léčivého přípravku. O případnému upřesnění/doplnění tohoto výkladu MZ ČR Vás budeme ihned informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer