Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás vzhledem ke skutečnosti, že během několika málo dnů nabude účinnosti nové cenové rozhodnutí, které opětovně stanoví regulaci max. cenou ATC skupinám některých léčivých přípravků, a vzhledem k mnoha dotazům našich klientů upozornit na některé povinnosti s tímto spojené.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás vzhledem ke skutečnosti, že během několika málo dnů nabude účinnosti nové cenové rozhodnutí, které opětovně stanoví regulaci max. cenou ATC skupinám některých léčivých přípravků, a vzhledem k mnoha dotazům našich klientů upozornit na některé povinnosti s tímto spojené.

Pro úplnost doplňujeme, že níže uvedené teze vychází ze stanovisek MZ ČR (pana Mgr. Vrubela, ředitele odboru farmacie MZČR), o které jsme MZ ČR právě na základě předchozích dotazů našich klientů a pro vyloučení pozdějších pochybností požádali.

1. Maximální ceny platné a vykonatelné před deregulací (a v době deregulace nezrušené ve správním řízení dle § 39j zákona č, 48/1997 Sb.) se dnem nabytí účinnosti cenového rozhodnutí obnovují a držitelé registrace dotčených léčivých přípravků mají povinnost do 30 dnů podat žádost o stanovení/změnu max. ceny.

2. V případě, kdy léčivý přípravek nepodléhal cenové regulaci ceny původce (bez ohledu na to, zda maximální cenu stanovenu neměl nebo měl, ovšem po dobu deregulace byla neúčinná), nemůžeme na takový léčivý přípravek pohlížet ve smyslu ustanovení věty poslední bodu 2. článku XXII zákona č. 362/2009 Sb. (tzv. Janotova balíčku). Snížení max. cen o 7% dle tzv. Janotova balíčku se tedy v případě opětovné regulace neaplikuje a je tedy možnost požádat o max. cenu vyšší.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer