Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si připomenout, že v úterý 19. listopadu 2019 od 09.00 hod v Altánech Kampa se uskuteční další pracovní snídaně, kterou pořádáme společně se společností VALUE OUTCOMES.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si připomenout, že v úterý 19. listopadu 2019 od 09.00 hod v Altánech Kampa se uskuteční další pracovní snídaně, kterou pořádáme společně se společností VALUE OUTCOMES.

Na úvod považujeme za vhodné doplnit, že do programu semináře jsme operativně a pro Vaši maximální informovanost (i připravenost) zařadili podrobný rozbor (právní i medicínský) možných dopadů navrhované novelizace cenového předpisu (návrh novelizace byl v minulých dnech uvolněn k připomínkám).

Dále prodiskutujeme a představíme strukturované podání, které již bylo ve finální verzi publikováno v rámci nové metodiky CAU-08 verze 0 s účinností od 09.09.2019, která upravuje požadavky na strukturu odborných důkazů, které se předkládají spolu se žádostí o stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ. Dále s tím souvisí i otázka návrhu nové HZ, která je prozatím v procesu tvorby.

Veškeré další podrobnosti najdete zde.

Přihlášky prosím případně směřujte paní Pavle Pospíšilové na adresu: office@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a dotazy.

S úctou,

Libor Štajer & Tomáš Doležal