Dovolujeme si Vás jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti VALUE OUTCOMES pozvat na již avizovaný odborný seminář, na němž se tentokrát, s ohledem na nedávný a aktuálně probíhající vývoj, budeme věnovat skutečně velmi podrobně - z medicínského i právního pohledu - individuální úhradě zdravotních služeb, tedy zejména léčivého přípravku pacientovi prostřednictvím ustanovení § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti VALUE OUTCOMES pozvat na již avizovaný odborný seminář, na němž se tentokrát, s ohledem na nedávný a aktuálně probíhající vývoj, budeme věnovat skutečně velmi podrobně - z medicínského i právního pohledu - individuální úhradě zdravotních služeb, tedy zejména léčivého přípravku pacientovi prostřednictvím ustanovení § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Téma jsme zařadili samostatně z několika důvodů:

(i)          jednak s ohledem na aktuálně probíhající komplexní novelizaci zákona „48“, v rámci níž jsou navrhovány též změny dotýkající se postupu hrazení podle § 16 (účinnost je aktuálně plánována na 01. leden 2021)

a

(ii)         také s ohledem na skutečně hojně se rozrůstající rozhodovací praxi soudů k § 16 ZoVZP v nedávné době. Rozsudky se nám skutečně rozmnožily jak houby po dešti.

Na snídani podrobně jak z právního, tak ekonomicko-medicínského hlediska rozebereme všechna nedávná soudní rozhodnutí a jejich dopady. Současně tato rozhodnutí zasadíme je do kontextu s připravenou novelou a vysvětlíme Vám skutečné praktické dopady nově navrhovaných změn a aktuálního dění do praxe. Stranou nezůstane ani postup zdravotních pojišťoven, jejich argumentace a možný dopad nové orphan legislativy do § 16.

Zveme Vás proto na pracovní snídani, která se uskuteční v úterý 11. února 2020 od 09.00 hod v Altánech Kampa.

Veškeré další podrobnosti najdete prosím zde.

Přihlášky prosím případně směřujte paní Pavle Pospíšilové na adresu: seminare@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a dotazy.

S úctou

Libor Štajer