Vážené dámy, vážení pánové, v úterý 21.6.2011 proběhla 1. pracovní snídaně věnovaná diskusi nad rozhodnutími MZ za květen 2011 a nad „žhavými“ novinkami z rozhodovací praxe - Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci „TARKA“, které se zúčastnilo 21 zástupců z 16 farmaceutických firem. Myšlenka na realizaci takovýchto neformálních setkání se zrodila začátkem června t.r., kdy impulzem byla zásadní rozhodnutí MZ ČR, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a také turbulentní změny v legislativě. Cílem služeb poskytovaných oběma našimi společnostmi je reagování na aktuální vývoj za účelem zmírnění jeho negativních dopadů.

Vážené dámy, vážení pánové,

v úterý 21.6.2011 proběhla 1. pracovní snídaně věnovaná diskusi nad rozhodnutími MZ za květen 2011 a nad „žhavými“ novinkami z rozhodovací praxe - Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci „TARKA“, které se zúčastnilo 21 zástupců z 16 farmaceutických firem.

Myšlenka na realizaci takovýchto neformálních setkání se zrodila začátkem června t.r., kdy impulzem byla zásadní rozhodnutí MZ ČR, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a také turbulentní změny v legislativě.

Cílem služeb poskytovaných oběma našimi společnostmi je reagování na aktuální vývoj za účelem zmírnění jeho negativních dopadů.

Abychom neupadli do deprese a letargie , rozhodli jsme se připravit a nabídnout Vám dlouhodobý projekt s názvem „PRACOVNÍ SNÍDANĚ“.

Cílem projektu je:

(i) učit se kontinuálně využívat v maximální možné míře vše, co reálná rozhodovací praxe SÚKL a MZ nabízí;

(ii) upozornit na možná rizika.

Stranou však nezůstane ani diskuse nad aktuálním legislativním vývojem (výklad změn, potažmo dopadů novely „48“, prováděcích předpisů apod.) či diskuse nad praktickými závěry dalších soudních rozhodnutí v oblasti stanovení cen a úhrad. Protože zpětná vazba od účastníků 1.pracovní snídaně byla ve vztahu ke konceptu a cílům projektu veskrze pozitivní, rozhodli jsme se realizovat pro Vás tato setkání každý měsíc. Pro jednodušší plánování letního času posíláme přehled termínů na následující 3 měsíce: 20.7.2011 24.8.2011 21.9.2011 Cena bez DPH: 2.500 Kč za 1 snídani; 5.000 Kč za 2 snídaně a 6.000 Kč za účast na 3 snídaních. Fakturace bude provedena na základě Vašich přihlášek. V případě Vašeho zájmu se prosím zaregistrujte na office@kmvs.cz.

Děkujeme a budeme se těšit

S pozdravem

Jaroslav Duba a Libor Štajer