Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na prosincovou pracovní snídani věnovanou novelám zákon o léčivech, neboť považujeme za důležité, abyste byli včas a důkladně připraveni na veškeré zásadní změny, které se nyní velmi intenzivně připravují.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na prosincovou pracovní snídani věnovanou novelám zákon o léčivech, neboť považujeme za důležité, abyste byli včas a důkladně připraveni na veškeré zásadní změny, které se nyní velmi intenzivně připravují.

Jednak v oblasti distribuce léčivých přípravků se chystá řada převratných změn vyvolaných zejména nadcházející účinností protipadělkových opatření (od 09. února 2019), účinností prováděcí vyhlášky k hlášení držitelů rozhodnutí o registraci (od 01. listopadu 2018), nebo též novely vyhlášky o výrobě a distribuci (od 01. ledna 2019), ale  též je již velmi intenzivně na mnohá fórech diskutován tzv. emergentní systém, který MZ připravuje a jímž plánuje za účelem zajištění dostupnosti léčiv částečně nahradit stávající systém proti reexportům po vzoru Slovenska. Připravuje se také tzv. lékový záznam pacienta.

Hlavním cílem semináře je včas a ve všech souvislostech Vás o všech připravovaných změnách informovat tak, abyste byli dostatečně připraveni a informováni lidově řečeno: jak je co plánováno, jak co bude probíhat a jaké má co dopady