Dovolujeme si Vás pozvat na příští středu 08. února 2017 od 09.00 hod do restaurace Altány Kampa na další pracovní snídani, kterou připravujeme na základě Vašich dotazů a zadání bezprostředně a reagujeme na poslední vývoj i aktuální události, které tzv. „hýbou“ farmaceutickým průmyslem.

Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na příští středu 08. února 2017 od 09.00 hod do restaurace Altány Kampa na další pracovní snídani, kterou připravujeme na základě Vašich dotazů a zadání bezprostředně a reagujeme na poslední vývoj i aktuální události, které tzv. „hýbou“ farmaceutickým průmyslem.

Pravděpodobně sledujete nejenom v médiích, ale i v rámci diskuse s Vašimi kolegy a dodavateli či klienty, aktuální dění související s uveřejňováním smluv v registru smluv a využitím různých výjimek z povinnosti uveřejnění (obchodní tajemství apod.), možné dopady některých smluvních ujednání na maximální ceny léčivých přípravků či aktuální projednávání novely zákona o léčivech v Poslanecké sněmovně (bude projednána dnes).

Právě v reakci na poměrně turbulentní události z minulého týdne a také s přihlédnutím k Vašim zadáním, dotazům jsme připravili pracovní snídani s následujícím ryze praktickým programem, kterým bychom Vám chtěli usnadnit nejenom orientaci ve všech aktuálních otázkách, ale také usnadnit řešení praktických úskalí tak, abyste co nejvíce ochránili zájmy Vaší společnosti i Vašich klientů.

Program pracovní snídaně:

(i)         využití výjimek z uveřejnění a cenová ujednání, slevy a bonusy ve světle registru smluv – obchodní tajemství a možnost využití zákonné výjimky vzoru a výpočtu ke konstrukci bonusu?;

(ii)        interní pravidla a doporučené postupy související se zákonem o registru smluv;

(iii)       žádost o snížení maximální ceny a smlouva uveřejněná v registru smluv - zákon o registru smluv a dopady do zákona o veřejném zdravotním pojištění a související řízení: jak postupovat v řízení o snížení maximální ceny? Jak se bránit snížení maximální ceny? Jak řízení bude probíhat?;

(iv)      novela zákona o léčivech a dopady do praxe – dnes, 31. ledna 2017 bude v Poslanecké sněmovně hlasováno o novele – možné jsou tyto tři scénáře: 1) schválení verze, která odešla z Poslanecké sněmovny nebo 2) schválení verze tzv. senátní (pozměňovací návrhy Senátu) nebo 3)neschválení ani jedné verze. Všechny tyto scénáře jsou možné.
V závislosti na výsledku hlasování doplníme program snídaně případně o:

a.             budoucí pravidla reexportu léčivých přípravků (systém regulace a ochrany českého trhu, nová role SÚKLu a MZd);

b.             dopady novely na DTP model distribuce, změna postavení a práv distributorů ve světle definice tržního podílu;

c.             dopady novely do zákona „48“ (tzv. PN Vyzula) – regulace maximálních cen generik a biosimilars apod.;

d.             účinnost jednotlivých částí novely;

e.             dopady novely do zákona o regulaci reklamy – rozšíření definice šiřitele.

 

Termín konání snídaně: středa 08. února 2017;

Místo konání:  restaurace Altány Kampa, Nosticova 2a, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (http://www.altanykampa.cz);

Parkování může být zajištěno! Dejte nám prosím při přihlášení vědět. Příjezd autem vede z ulice Újezd uličkami Harantova, Nebovidská, Pelcova a Nosticova (jednosměrky), poté přes „závoru“ na velké parkoviště, kde pro Vás budou vyhrazena parkovací místa;

 

Cena:  3.500 Kč + 21% DPH (fakturace bude provedena z organizačních důvodů podle přihlášek, nikoliv následných rušených účastí apod., zejména den před konáním snídaně či těsně před konáním) a zahrnuje účast na semináři, tištěnou prezentaci a občerstvení.

 

Kontaktní osoba a přihlášky: Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., tel.: 296 210 562-3, e-mail: office@kmvs.cz

 

Těšíme se na Vaši účast a především dotazy.

 

S úctou

 

Libor Štajer