Vážené dámy, vážení pánové, v návaznosti na naše pravidelné aktuality, několikeré úspěšné přednášky na téma bonusů a slev (konference Rizika společnosti Androsa či Zimní konference v Jihlavě apod.) a stále se množící dotazy k této problematice, krokům MZ ČR v oblasti protikorupčních opatření (změny příkazů ministra apod.) i k chystané novele zákona o veřejných zakázkách, jsme připravili tradiční praktický seminář s níže uvedeným programem.

Vážené dámy, vážení pánové,

v návaznosti na naše pravidelné aktuality, několikeré úspěšné přednášky na téma bonusů a slev (konference Rizika společnosti Androsa či Zimní konference v Jihlavě apod.) a stále se množící dotazy k této problematice, krokům MZ ČR v oblasti protikorupčních opatření (změny příkazů ministra apod.) i k chystané novele zákona o veřejných zakázkách, jsme připravili tradiční praktický seminář s níže uvedeným programem.

Program semináře:

1. Veřejné zakázky a novely (loňské a připravované) zákona o veřejných zakázkách:

• je nutné vždy postupovat podle zákona o veřejných zakázkách?

• druhy zadávacích řízení;

• praktický postup při podání nabídky;

• nejčastější chyby vedoucí k vyřazení nabídky uchazeče;

• přehled změn nedávných (z roku 2010) + chystaných – připravovaná novela;

• ochrana před nezákonným postupem zadavatele.

2. Protikorupční opatření MZ ČR

• příkaz ministra a jeho právní význam;

• dopad na veřejné zakázky přímo řízených organizací;

• dopad na: o smlouvy o poskytování bonusů a slev; o spolupráci lékaře a farmaceutické společnosti.

Přestávka – občerstvení

3. Právní souvislosti s poskytováním slev a bonusů:

• veřejnoprávní úprava ceny;

• možnosti určování slev a bonusů ve smlouvách (farmaceutická společnost → distributor → lékárna);

• hospodářská soutěž x slevy a bonusy: o zakázané dohody; o zneužití dominantního postavení; o bid rigging (smluvená nabídka)

• přehled očekávaných změn a novinek ve farmacii v roce 2011

• odpovědi na Vaše dotazy

Datum konání: úterý 03. května 2011, 14.00 - 17.00 hod Místo konání: Andel´s Hotel, Stroupežnického 21, Praha 5 – Smíchov, (parkování vhodné v podzemních garážích nákupního centra Nový Smíchov nebo multikina Village Cinemas) Přednášející: Libor Štajer, advokát, Klára Trnková, advokátka a Kateřina Davidová, advokátka Cena: 3.600 Kč + 20% DPH (fakturace bude provedena po semináři) a zahrnuje tištěnou prezentaci a občerstvení. Kontaktní osoba a přihlášky: Kateřina Laburdová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., tel.: 296 210 562-3, e-mail: office@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a dotazy .

S úctou

Libor Štajer, Klára Trnková a Kateřina Davidová KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.