Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás, vzhledem k blížícímu se datu účinnosti novely zákona o léčivech, která přinese jak nové povinnosti distributorům léčivých přípravků i držitelům rozhodnutí o registraci, tak jistě ovlivní více či méně zavedenou dlouhodobou praxi v oblasti distribuce a uvádění léčivých přípravků na trh, pozvat v úterý 24. října 2017 od 09.00 hod do restaurace Altány Kampa na další aktuální pracovní snídani.

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolujeme si Vás, vzhledem k blížícímu se datu účinnosti novely zákona o léčivech, která přinese jak nové povinnosti distributorům léčivých přípravků i držitelům rozhodnutí o registraci, tak jistě ovlivní více či méně zavedenou dlouhodobou praxi v oblasti distribuce a uvádění léčivých přípravků na trh, pozvat v úterý 24. října 2017 od 09.00 hod do restaurace Altány Kampa na další aktuální pracovní snídani.

K uspořádání této snídaně nás vede, v čase kdy je ještě tzv. za pět minut dvanáct, vůle informovat o nových povinnostech vyplývajících jak z novely zákona o léčivech, tak i z návrhů souvisejících prováděcích předpisů (zejména v oblasti hlášení o objemu dodávek, distribuce a výdeje). Dalším cílem tohoto setkání je usnadnit Vám orientaci ve všech aktuálních právních otázkách a odpovědích týkajících se této novelizace, s cílem nalézt co největší míru ochrany zájmů Vaší společnosti i Vašich klientů. Uvítáme proto případné podněty, co bychom měli do snídaně zařadit a zodpovědět.

Veškeré podrobnosti najdete zde.

Přihlášky prosím směřujte na adresu paní Pavly Pospíšilové: office@kmvs.cz.

Děkujeme a těšíme se na viděnou a Vaše dotazy.

S úctou

Libor Štajer