Tato novela vyhlášky zohledňuje novou právní úpravu obsaženou zejména v § 16 odst. 6 až 8 zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích (odběr vzorků dle aktuálního nařízení EU o úředních kontrolách) a praktické zkušenosti z kontrolní činnosti SZPI.

Součástí změny vyhlášky jsou také pravidla posouzení výsledku zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko a doplnění přílohy k vyhlášce, která upravuje postup posouzení výsledku zkoušky pro druhé odborné stanovisko.

V případě, že byste měli jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se na nás obrátit.