Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že v pátek 19.02.2021 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 80/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že v pátek 19.02.2021 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 80/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.

Změna vyhlášky zohledňuje nutnost adaptace požadavků na potraviny stanovených stávající vyhláškou č. 54/2004 Sb. na novou harmonizovanou úpravu pro vybrané druhy potravin představovanou přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

V rámci vyhlášky tak budou upraveny již pouze národní požadavky na mléčnou výživu pro malé děti, obilné příkrmy a potraviny pro malé děti a na potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové. 

Tato novela vyhlášky nabývá účinností dne 06.03.2021, s výjimkou odstranění právní úpravy náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (body 8 a 15), která nabývá účinnosti až dne 27.03.2022 (od tohoto data se již bude řídit nařízením EU).

V rámci přechodných ustanovení jsou pak upraveny situace, v jakém časovém rozmezí může být používána počáteční a pokračovací kojenecká výživa vyrobená z hydrolyzovaných bílkovin a náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, která byla uvedena na trh nebo označená v souladu s vyhláškou č. 54/2004 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této novely vyhlášky.

S úctou,

Libor Štajer a Lucie Macáková