Dovolujeme si Vás informovat o nové evropské legislativě týkající se použití monakolinů z červené fermentované rýže v potravinách.

V Úředním věstníku Evropské unie bylo dne 2. června 2022 zveřejněno nařízení Komise (EU) 2022/860 ze dne 1. června 2022, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o monakoliny z červené fermentované rýže, na jehož základě dochází k legislativnímu zakotvení omezujících podmínek pro užití monakolinů z červené fermentované rýže v potravinách, a to prostřednictvím aktualizace přílohy III., části B, zmíněného nařízení č. 1925/2006, která  stanoví látky v potravinách, jenž podléhají omezení v podobě podmínek použití a dodatečných požadavků.

Konkrétně tedy bude přidávání monakolinů z červené fermentované rýže a jejich použití při výrobě potravin možné pouze za splnění podmínky, že jednotlivá porce výrobku ke každodenní konzumaci bude obsahovat méně než 3 mg této látky. Současně je nutné, aby byly na etiketě výrobku uvedeny nařízením stanovené dodatečné informace a upozornění.

Nové evropské nařízení vstupuje v platnost již 22. června 2022 a nestanoví žádné přechodné období. Omezení týkající se užití a přidávání monakolinů z červené fermentované rýže do potravin se tedy uplatní rovnou již od tohoto data. Tato látka navíc byla vložena do přílohy III., části C, výše uvedeného nařízení jako látka podléhající dalšímu přezkumu EU.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.