Dovolujeme si Vás informovat o tom, že v úterý 5. března 2024, bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č.  52/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Toto nařízení vlády zařazuje látky hexahydrokanabinolu (HHC), hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-acetát, HHC-O) a tetrahydrokanabiforol (THCP) do přílohy č. 4 nařízení, tj. na seznam psychotropních látek.

Předmětná novela nařízení vlády nabývá účinnosti již od zítřka, tj. od středy 6. března 2024, a měla by platit až do 1. ledna 2025. Pro zajímavost doplňujeme, že ačkoli byla novela nařízení vládou schválena již v půlce února tohoto roku, bylo ještě nutné vyčkat souhlas Evropské komise v rámci procesu tzv. technické notifikace.

V souladu s tiskovou zprávou Ministerstva zemědělství, jednotlivé inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v návaznosti na tuto novelu vydaly opatření obecné povahy, kterým zakázaly provozovatelům potravinářských podniků v České republice uvádění na trh veškerých potravin obsahujících výše uvedené látky. Tato opatření obecné povahy jsou dostupná na úřední desce SZPI (je třeba zakliknout na úřední desky jednotlivých inspektorátů SZPI). Současně ministerstvo v této souvislosti avizuje, že dodržování daného zákazu „se stane předmětem kontrol inspektorů SZPI“.