Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat o tom, že na začátku července vstoupilo v platnost Nařízení Komise (EU) č. 536/2013 ze dne 11. června 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí.

Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovolujeme si Vás informovat o tom, že na začátku července vstoupilo v platnost Nařízení Komise (EU) č. 536/2013 ze dne 11. června 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí.

 

Toto nařízení nabude účinnosti dne 02.01.2014 a zavádí rozšíření seznamu již schválených zdravotních tvrzení. Do seznamu byla nově zařazeny látky a tvrzení:

 

  1. ALFA-cyklodextrin - Konzumace alfa-cyklodextrinu jakožto součásti jídla obsahujícího škrob přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle;

 

  1. Fruktóza - Konzumace potravin obsahujících fruktózu vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi ve srovnání s potravinami obsahujícími sacharózu nebo glukózu;

 

  1. Kyselina dokosahexaenová (DHA) - DHA přispívá k udržení normální hladiny triglyceridů v krvi;

 

  1. Kyselina dokosahexaenová a kyselina eikosapentaenová (DHA/EPA) - DHA a EPA přispívají k udržení normálního krevního tlaku;

 

  1. Kyselina dokosahexaenová a kyselina eikosapentaenová (DHA/EPA)- DHA a EPA přispívají k udržení normální hladiny triglyceridů v krvi;

 

  1. Sušené švestky kultivarů "švestky domácí" (Prunus domestica L.) - Sušené švestky přispívají k normální činnosti střev.

 

Je třeba dodat, že i po nabytí účinnosti tohoto nařízení bude probíhat přezkum zdravotních tvrzení o rostlinných látkách, běžně známých jako „botanické látky“ a tvrzení o specifických potravinách, konkrétně potravinách používaných ve velmi nízkokalorické stravě a potravinách se sníženým obsahem laktózy, tvrzení o kofeinu a tvrzení o sacharidech. Tvrzení, týkající se těchto potravin, která jsou součástí tzv. on-hold seznamu, bude možno používat i nadále po účinnosti tohoto nařízení.

 

Ostatní tvrzení, která byla součástí on-hold seznamu, týkajících se např. probiotik, brusinek apod. již s účinností od ledna 2014, tedy nebude možné na označování a v reklamě potravin používat.

 

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem kdykoliv k dispozici.

 

S úctou

 

Libor Štajer