Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás touto cestou upozornit na končící lhůtu pro poskytování informací podle § 39m odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Toto zákonné ustanovení ukládá do 31. ledna 2013 (a poté každých 5 let), osobám, na jejichž žádost bylo vydáno rozhodnutí o stanovení max. ceny nebo výše a podmínek úhrady, které nabylo právní moci před 31. lednem 2010, povinnost předložit SÚKLu informace způsobilé ovlivnit maximální cenu nebo výši a podmínky úhrady.

 

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás touto cestou upozornit na končící lhůtu pro poskytování informací podle § 39m odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Toto zákonné ustanovení ukládá do 31. ledna 2013 (a poté každých 5 let), osobám, na jejichž žádost bylo vydáno rozhodnutí o stanovení max. ceny nebo výše a podmínek úhrady, které nabylo právní moci před 31. lednem 2010, povinnost předložit SÚKLu informace způsobilé ovlivnit maximální cenu nebo výši a podmínky úhrady.

SÚKL na svých internetových stránkách informuje, že pokud se osoba, které je tato povinnost uložena, domnívá, že neexistují žádné podstatné informace, které mají vliv na stanovenou maximální cenu nebo výši a podmínky úhrady (např. nová analýza nákladové efektivity, nová klinická studie nebo obdobný odborný podklad pro přiznání bonifikace/malifikace nebo druhé zvýšené úhrady), pak není třeba SÚKLu nic nového či dalšího zasílat. Cenové reference a další údaje, které SÚKL má nebo měl by mít z úřední činnosti, nemusí být zasílány.

SÚKL připravil orientační přehled přípravků, kterých by se příp. povinnost podle § 39m odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění mohla týkat. Tento přehled a úplné znění oznámení SÚKLu naleznete na: http://www.sukl.cz/leciva/poskytovani-informaci-sukl-dle-39m-ods-2-zak-48-1997-sb.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem kdykoliv k dispozici.

 

S úctou

Libor Štajer