Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s blížícím se termínem spuštění pře-ohlašování úhrad zdravotnických prostředků (01. 06. – 30. 06. 2019) byl dnes na webu MZ zveřejněn Cenový předpis 1/2019/CAU, a to ve Věstníku MZ, jehož oficiální datum vydání nese datum 30.05.2019. Účinnost cenového předpisu je od 01. června 2019.

Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s blížícím se termínem spuštění pře-ohlašování úhrad zdravotnických prostředků (01. 06. – 30. 06. 2019) byl dnes na webu MZ zveřejněn Cenový předpis 1/2019/CAU, a to ve Věstníku MZ, jehož oficiální datum vydání nese datum 30.05.2019. Účinnost cenového předpisu je od 01. června 2019.

 

S cenovým předpisem (CP) doporučujeme se seznámit, jelikož zavádí řadu novinek, jako je např. změna dosud definované ceny výrobce z ceny při uvedení zboží na trh EU na cenu při uvedení na trh ČR nově pojmenovanou jako cenu původce. CP u regulovaných sériově vyráběných ZP (těch, které nejsou uvedeny v cenovém rozhodnutí) umožňuje meziroční nárůst ceny za kalendářní rok pouze o 3 % (dříve o 5 %). Dále se nově rozlišuje regulace ceny původce sériově vyráběných a individuálně zhotovovaných ZP neboli IZZP (dříve se tyto dva druhy nerozlišovaly) a maximální obchodní přirážka. U IZZP je dlouhý výčet položek, které nelze zahrnout do ceny.

 

Nutno podotknout, že částečně byl evidentně „opsán“ CP pro léky. Do CP se tak např.  dostalo ustanovení, podle něhož pokud distributor distribuuje dále zboží za cenu nižší, ta je pak základem pro obchodní přirážku. Dále zejména ustanovení týkající se slev a bonusů (adresných), podle něhož se má v takových případech de facto „určovat“ jednotková cena.

 

Pro Vaše usnadnění najdete CP zde a budeme jej také zítra diskutovat na naší pracovní snídani v restauraci Altány Kampa, kterou pořádáme společně se společností Value Outcomes (případně přímo přijďte, administrativu vyřešíme na místě