Hned takto zkraje nového roku Vám přinášíme aktuální informace týkající se dvou stěžejních legislativních novinek, které nabývají účinnosti v prvních měsících roku 2024.

  1. Novela zákoníku práce a dovolená pro „dohodáře“

Ačkoli novela zákoníku práce, která byla schválena na podzim roku 2023, nabyla účinnosti již k 1. říjnu 2023, část týkající se nově zavedené dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) nabyla účinnosti až k 1. lednu 2024. Od tohoto data tak vzniká všem „dohodářům“ nárok na dovolenou, přičemž ruku v ruce s tím dopadnou na zaměstnavatele nejen finanční, ale rovněž i administrativní povinnosti s touto problematikou spojené.

  1. Novela zákona o léčivech (tzv. safety stocks)

Novela zákona o léčivech byla definitivně schválena Senátem doslova jen pár dní před Vánoci, 20. prosince 2023. Přehled těch nejdůležitějších změn, které daná novela přináší, naleznete na našich webových stránkách.

Zbytek legislativního procesu zahrnující především podpis prezidenta republiky a následné vyhlášení ve Sbírce zákonů však nabral přes období vánočních svátků doslova vysoké obrátky a zákon byl ještě 29. prosince 2023 vyhlášen ve Sbírce zákonů. Z tohoto důvodu je nutné s jeho účinností počítat již od 1. ledna 2024, a to s jednou jedinou výjimkou týkající se povinnosti držitelů rozhodnutí o registraci dodávat léčiva po datu přerušení či ukončení jejich uvádění na trh a problematiky upravující léčivé přípravky označené příznakem „omezená dostupnost“. V této části totiž novela vstoupí v účinnost až o několik měsíců později, konkrétně 1. června 2024.

Spolu s předmětnou novelou byly ve Sbírce zákonů ve stejný den vyhlášeny i novelizované prováděcí vyhlášky k zákonu o léčivech, které především reagují na změny přinesené novelou zákona. Přehled konkrétních změn, s nimiž je nutné v souvislosti s touto novoroční novelizací lékové legislativy počítat, pro Vás již připravujeme.