Dovolujeme si Vám zaslat krátkou právní aktualitu, tentokrát ohledně novinek nedávno zveřejněných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vám zaslat krátkou právní aktualitu, tentokrát ohledně novinek nedávno zveřejněných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

(i)               K 01.08.2020 nabyl účinnosti nová verze (konkrétně verze 3) pokynu REG-41 upravujícího klasifikaci léčivých přípravků pro výdej bez lékařského předpisu. V této verzi je jednak aktualizován výklad jednotky lékové formy u tekutých lékových forem, dále je pokyn nově doplněn o výklad týkající se jednotky lékové formy u tzv. topických lékových forem (pro účely zařazování daných léčivých přípravků mezi vyhrazené léčivé přípravky). Novou verzi pokynu REG-41 naleznete pod tímto odkazem a bližší informace SUKLu k tomuto pokynu zde.

(ii)              Na stránkách SÚKLu byl také zveřejněn věstník SÚKL 7/2020, ve kterém naleznete mimo jiné přehled veškerých pokynů platných k 01.07.2020. Dále jsou zde obsaženy kupříkladu informace o publikovaných českých technických normách v oblasti zdravotnických prostředků a informace o dokumentech vydaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Věstník naleznete pod tímto odkazem, a to spolu se stručným přehledem jeho obsahu.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer