Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás informovali o uveřejnění „Informace k průběhu individuálního správního řízení o úhradě LP/PZLÚ po vydání hodnotící zprávy“, kterou Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil na svých webových stránkách 18. 1. 2021.

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás informovali o uveřejnění „Informace k průběhu individuálního správního řízení o úhradě LP/PZLÚ po vydání hodnotící zprávy“, kterou Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil na svých webových stránkách 18. 1. 2021. Informaci naleznete zde.

Předmětná Informace nahrazuje pokyn SÚKLu CAU-09 (první verze tohoto pokynu nabyla platnosti 01.09.2020, aktualizovaná verze pak 12.10.2020), o jehož vydání jsme Vás informovali ve dřívějších aktualitách. Vedle řady drobných formálních a stylistických úprav tato „Informace“ větší změny nepřinesla. Je z ní patrná snaha formu pokynu přetavit do méně formální informace a pouhého doporučení. Obsahově se však lhůty aplikované SÚKLem pro přerušení řízení nemění.

Ve schématu znázorňujícím pět nejčastějších scénářů, k nimž ve správních řízeních o úhradě LP/PZLÚ dochází, došlo k drobným změnám (tvrzení „ZP potvrzují uzavření limitace“ bylo nahrazeno tvrzením „Účastníci řízení potvrzují uzavření limitace“).

S úctou, 

Libor Štajer

Lenka Vlková