Vážené dámy, vážení pánové, překotný legislativní proces letošního léta nám přinesl dvě novely zákona „48“ a nové znění úhradové megavyhlášky, které zásadním způsobem zasahují do systému stanovení maximálních cen, výše a podmínek úhrady léčivých přípravků. Připravili jsme proto seminář, který z ryze praktického pohledu zhodnotí dopady těchto změn a odpoví na mnohé otázky: Jak bude vypadat systém po 01. listopadu 2011, respektive po 01. lednu 2012. Jaký bude dopad změn? Co je nutné ještě z pohledu držitele rozhodnutí o registraci učinit před účinností novel a na co se připravit? Jak a co plánovat pro komunikaci s centrálou? …

Vážené dámy, vážení pánové,

překotný legislativní proces letošního léta nám přinesl dvě novely zákona „48“ a nové znění úhradové megavyhlášky, které zásadním způsobem zasahují do systému stanovení maximálních cen, výše a podmínek úhrady léčivých přípravků.

Připravili jsme proto seminář, který z ryze praktického pohledu zhodnotí dopady těchto změn a odpoví na mnohé otázky: Jak bude vypadat systém po 01. listopadu 2011, respektive po 01. lednu 2012. Jaký bude dopad změn? Co je nutné ještě z pohledu držitele rozhodnutí o registraci učinit před účinností novel a na co se připravit? Jak a co plánovat pro komunikaci s centrálou? …

Program semináře: 10.00 hod – 11.30 hod

1. Změny systému stanovení maximální cen, výše a podmínek úhrady z pohledu zákona: 

legislativní vývoj ve světle novel - sněmovní tisk č. 325/4 a č. 409;

• nové pojmy v řízení o stanovení maximálních cen a úhrad;

• nové instituty v oblasti stanovení úhrad - jádrová úhrada, dohoda o úhradě, úhrada VILP apod.;

• úprava vstupu generik a biosimilars na trh a vliv těchto změn;

• revoluce v revizích;

• právní změny v procesu správního řízení a jejich možná úskalí;

• režim dokončení stávajících řízení a průběh nových řízení;

• zrušení úhrad;

Přestávka – oběd 12.30 hod – 14.00 hod

2. Praktické dopady „reformní“ novely zákona o veřejném zdravotním pojištění:

• jak se změnila pravidla pro rozhodování o výši a podmínkách úhrady;

• změny definice a pravidel nákladové efektivity a dopadu na rozpočet - praktický dopad;

• stane se standardem pro rozhodování náklady na QALY?;

• zásady pro úhradu vysoce inovativních léčivých přípravků - pravidla dočasné úhrady a sledování účinnosti v běžné klinické praxi;

• jak legislativa upravuje úhradu léčiv na vzácná onemocnění (orphan drugs);

• možnosti úpravy výše úhrady bonifikací - kde jsou možnosti a jaká data je třeba doložit;

• co přináší změna přílohy 2 Zákona o veřejném zdravotním pojištění;

• jaké změny přináší novely zákona 48 do procesu a fungování přístupu léčiv na trh (Market Access).

Přestávka 14.20 hod – 16.00 hod

3. Praktické dopady „reformní“ novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

• úhradová megavyhláška – soulad se zmocněními uvedenými v zákoně;

• novela zákona 48 a úhradová megavyhláška – jak se změní postupy stanovení maximálních cen a výše a podmínek úhrady oproti současnosti pro různé skupiny přípravků (nové produkty, nové velikosti balení stávajících produktů, složené přípravky atd.);

• novela vyhlášky o referenčních skupinách a její provázanost s přílohou 2 zákona;

• jak postupovat ve správních řízeních zahájených za stávající legislativy;

• na co se připravit a jak postupovat ve správních řízeních zahájených podle nové legislativy;

• jaký dopad mohou mít pozměňovací návrhy předložené v tisku 409 na ceny a úhrady;

• věcné, procesní a formální argumenty účastníků ve stávajícím systému správních řízení a jejich úspěšnost v odvolacím řízení;

• které argumenty účastníků řízení řeší „Reformní“ novela zákona o veřejném zdravotním pojištění?;

• simulace dopadu změn v „Reformní“ novele zákona o veřejném zdravotním pojištění na ceny a výše a podmínky úhrad léků;

• konsekvence „Reformní“ novely zákona pro práci Market Access;

• témata k diskusi – úhrady léků v ústavní péči, revize maximálních cen, revize úhrad.

• odpovědi na Vaše dotazy

Datum konání: pondělí 24. října 2011, 10.00 - 17.00 hod Místo konání: Andel´s Hotel, Stroupežnického 21, Praha 5 – Smíchov, (parkování vhodné v podzemních garážích nákupního centra Nový Smíchov nebo multikina Village Cinemas) Přednášející: Mgr. Lucie Neubertová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Libor Štajer, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., Ing. Jaroslav Duba, OAKS Consulting, s.r.o., MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Cena: 8.400 Kč + 20% DPH (fakturace bude provedena po semináři) a zahrnuje tištěnou prezentaci a občerstvení včetně obědu. Kontaktní osoba a přihlášky: Kateřina Laburdová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., tel.: 296 210 562-3, e-mail: office@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a dotazy J.

S úctou

Lucie Neubertová, Libor Štajer, Jarek Duba a Tomáš Doležal