V rámci poslední řádné schůze Poslanecké sněmovny, jejíž pořad je doslova „nabitý k prasknutí“ sněmovními tisky nacházejícími se v posledních fázích legislativního procesu, byl v úterý 14.09.2021 schválen návrh zákona o návykových látkách, který pro Vás sledujeme zejména z toho důvodu, že jeho součástí je i novela zákona o léčivech. Uvedená novela byla schválena pouze několik okamžiků před tím, než se poslanci začali věnovat komplexní novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, o jejímž přijetí jsme Vás informovali prostřednictvím předcházející aktuality.

V rámci poslední řádné schůze Poslanecké sněmovny, jejíž pořad je doslova „nabitý k prasknutí“ sněmovními tisky nacházejícími se v posledních fázích legislativního procesu, byl v úterý 14.09.2021 schválen návrh zákona o návykových látkách, který pro Vás sledujeme zejména z toho důvodu, že jeho součástí je i novela zákona o léčivech. Uvedená novela byla schválena pouze několik okamžiků před tím, než se poslanci začali věnovat komplexní novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, o jejímž přijetí jsme Vás informovali prostřednictvím předcházející aktuality.

Pro rekapitulaci krátce připomínáme, že ústředním tématem novely zákona o návykových látkách, jejímž gestorem je Ministerstvo zdravotnictví, je zavedení možnosti elektronické preskripce léčivých přípravků s obsahem návykových látek. V průběhu legislativního procesu bylo přijato několik pozměňovacích návrhů, jež zásadnějším způsobem zasahují i do textu zákona o léčivech. Mezi ty nejzajímavější patří bezesporu zavedení povinnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv zveřejňovat data v anonymizované, strojově čitelné podobě, tedy v tzv. open data formátu, zřízení centrálního úložiště záznamů o očkování, a v neposlední řadě i zavedení seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků vedeného Státním ústavem pro kontrolu léčiv a s tím související povinnosti poskytovatele připojení k internetu k blokaci daných stránek. Za zmínku stojí i předložený pozměňovací návrh zakotvující umožnění zásilkového výdeje Rx léčivých přípravků (tj. přípravků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis), jemuž však poslanci zcela jednoznačně „vystavili stopku“.  

Novele zákona o návykových látkách (a s ní spojené novele zákona o léčivech) se poslanci, stejně jak tomu bylo v případě novely „48“, věnovali poté, co jim byla vrácena Senátem s pozměňovacím návrhem. V tomto případě však dali poslanci přednost původní sněmovní verzi, která byla přijata jednoznačným poměrem hlasů 139 pro ku 1 proti. Novelu zákona o návykových látkách nyní čeká stejný osud jako novelu „48“, kdy nejprve poputuje k prezidentovi, a následně do Sbírky zákonů. Účinnost je u tohoto sněmovního tisku stanovena symbolicky na datum 01.01.2022.

V souvislosti s novelizací zákona o léčivech je rovněž třeba krátce připomenout stav legislativního procesu tzv. emergentního systémuTento sněmovní tisk (navzdory tomu, že byl Poslanecké sněmovně předložen již v polovině roku 2019) prozatím úspěšně absolvoval pouze první čtení, v jehož rámci byl přikázán k projednání Výboru pro zdravotnictví. Výbor však nejen s ohledem na značně rozporuplné názory na zavedení emergentního systému a s tím související aspekty projednávání tohoto tisku přerušil, a to hned načtyřikrát, přičemž projednávání by mělo být „obnoveno“ k 24.09.2021. Uvedené datum je zároveň posledním řádným jednacím dnem současné dolní komory. Šance na přijetí tohoto sněmovního tisku jsou nejen z tohoto důvodu mizivé. 

S úctou,

Libor Štajer a Lucie Macáková