Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že ve Sbírce zákonů byla v minulých dnech publikována novela vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů.

Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovolujeme si Vás informovat, že ve Sbírce zákonů byla v minulých dnech publikována novela vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů.

 

Tato novela nabývá účinnosti dnem 25. července 2013 a zavádí, mimo jiné:

  1. update úpravy náležitostí tzv. opakovacího receptu;

 

  1. při předepisování možnost využití tzv. generické preskripce (možnost předepsání uvedením mezinárodně nechráněného názvu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací s uvedením požadované lékové formy, síly a množství);

 

  1. údaje uváděné na receptu v přeshraniční péči;

 

  1. postup předepisování léčivých přípravků s omezením.

 

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.


S úctou

 

Libor Štajer