Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že začátkem týdne byla ve Sbírce zákonů publikována novelizovaná znění vyhlášek č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků a č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi. Tyto novely vyhlášek nabývají účinnosti dne 1. září 2013.

Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovolujeme si Vás informovat, že začátkem týdne byla ve Sbírce zákonů publikována novelizovaná znění vyhlášek č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků a č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi. Tyto novely vyhlášek nabývají účinnosti dne 1. září 2013.

 

Novela vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, jejímž cílem je zavedení změn vyplývajících z novel zákona o léčivech, zavedených na základě směrnic Evropské unie, obsahuje zejména následující změny:

 

  1. pravidla pro označování a uchovávání hodnocených léčivých přípravků v rámci klinického hodnocení a o vedení dokumentace o těchto léčivých přípravcích;
  2. je zaváděn postup lékárníka při výdeji léčivého přípravku určeného na lékařském předpisu pouze názvem léčivé látky. S ohledem na právní úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 54/2008 Sb., o předepisování léčivých přípravků, která umožňuje předepsat léčivý přípravek mezinárodním nechráněným názvem (INN) léčivé látky doporučeným Světovou zdravotnickou organizací, je stanoveno, jakým způsobem má lékárník postupovat při výběru takto předepsaného léčiva;
  3. současně je zavedena nová úprava komunikace lékárny s registru s omezením, který je nezbytný pro systém výdeje léčivých přípravků vydávaných na předpis s omezením.

 

Novela vyhlášky č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, zavádí mj.:

 

  1. ruší se definice, které jsou nově obsaženy přímo v zákoně o léčivech;
  2. v úpravě dokumentace předkládané s žádostí o registraci reaguje na zavedení zvláštního režimu o registraci specifických humánních homeopatických přípravků: shodně s novou úpravou pro registraci specifických homeopatických přípravků obsaženou v § 28a zákona o léčivech, jsou odpovídajícím způsobem doplněna ustanovení týkající se označování a poskytovaných informací;
  3. náležitosti informování o neintervenčních poregistračních studií;
  4. s ohledem na novou úpravu v § 35 zákona o léčivech, který nově, tj. s účinností od 4. srpna 2013, stanoví, že se při změnách registrace léčiv postupuje podle nařízení Komise (ES) č. 1234/2008 o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků, dochází k vypuštění těch ustanovení vyhlášky o registraci léčivých přípravků, které podrobně upravovaly postup při změnách registrace.

 

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.


S úctou

 

Libor Štajer