Vážené dámy, vážení pánové, dovolte nám, abychom Vás pozvali na ryze aktuálně zaměřený seminář (pracovní snídani) k právě projednaným či projednávaným novelám zákona o léčivech v Poslanecké sněmovně.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na ryze aktuálně zaměřený seminář (pracovní snídani) k právě projednaným či projednávaným novelám zákona o léčivech v Poslanecké sněmovně.

V oblasti distribuce již delší dobu platí tzv. Lex Běhounek (povinnost dodávek držitelů distributorům v rozsahu jejich tržního podílu), nicméně jeho znění bude s účinností od 1. prosince 2019 nahrazeno „Lex Pawlas“ – poslaneckým pozměňovacím návrhem, který byl v úterý v Poslanecké sněmovně přijat s novelou zákona o léčivech k lékovému záznamu. Podle této nové úpravy by držitelé měli být povinni zásobovat distributory, kteří se zavážou k dodávkám českým pacientům, a to tak, aby distributor disponoval léčivými přípravky v množství odpovídajícímu alespoň průměrné poptávce lékáren u tohoto distributora po dobu 2 týdnů. Návrh úpravy byl v jejím odůvodnění nazván jako „chráněný distribuční systém“.

Souběžně s touto novelou je v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona o léčivech zavádějící tzv. emergentní systém, nicméně ta je teprve před prvním čtením. Novela by měla změnit též pravidla pro re-export (povolující namísto zakazujícího opatření) a zavést též mimořádné opatření pro zachování dostupnosti nenahraditelných hrazených léčivých přípravků v oblasti cen a úhrad. Mělo by tedy dojít k zásahu též do zákona č. 48/1997 Sb.

Obě tyto novely tedy v nejbližší době zasáhnou do distribučních pravidel a na semináři Vás seznámíme s riziky této nové úpravy, předpokládanými dopady a zejména jejich vzájemným vztahem (Pawlas vs. emergentní systém).

Dále se na semináři budeme věnovat samotnému jádru novely k lékovému záznamu: co lékový záznam je, co nově zavádí a jaká budou práva a povinnosti jednotlivých subjektů. Téměř bez povšimnutí přitom společně s lékovým záznamem prošlo též upřesnění povinností hlášení ceny LP podle REG-13 a DIS-13, které Vám též blíže vysvětlíme.

V neposlední řadě se pak i nadále v odborných kruzích diskutuje téma jednotkových cen, kde lze očekávat v nejbližší době určité změny.

Připravili jsme pro Vás tedy komplexní seminář se zaměřením na ta nejaktuálnější témata, která hýbou světem farmacie.

Program semináře:

i.              Přehled aktuálně projednávané a připravované legislativy;

ii.             Distribuce a výdej léčivých přípravků – co nás čeká a nemine:

  1. lékový záznam pacienta a související zaváděné povinnosti (upřesnění hlášení ceny původce podle DIS-13 a REG-13);
  2. chráněný distribuční systém aneb PN Pawlas - dopady, od kdy bude účinný, konsekvence ve vazbě na připravovaný emergentní systém;
  3. emergentní systém – nový distribuční kanál a nová pravidla pro re-export, předpokládaná účinnost a dopady;

iii.            Jednotkové ceny:

  1. shrnutí dosavadní praxe a očekávaný vývoj - krok vpřed nebo vzad?
  2. prodloužená ruka obchodního tajemství v praxi.

 

Datum konání:            čtvrtek 03. října 2019  09.00 - 11.00 hod

 

Časový harmonogram:

8:30 – 9:00       Registrace a ranní káva

9:00 – 9:45       První blok – Mgr. Libor Štajer, JUDr. Kateřina Davidová, JUDr. Lenka Vlková

9:45 - 10:00      Coffee break

10:00-10:45      Druhý blok – Mgr. Libor Štajer, JUDr. Kateřina Davidová, JUDr. Lenka Vlková

10:45-11:00      Diskuse

 

Místo konání:              restaurace Altány Kampa (http://www.altanykampa.cz);

Parkování může být zajištěno! Dejte nám prosím při přihlášení vědět. Příjezd autem vede z ulice Újezd uličkami Harantova, Nebovidská, Pelcova a Nosticova (jednosměrky), poté přes „závoru“ na velké parkoviště, kde pro Vás budou vyhrazena parkovací místa;

MHD – zastávka Hellichova;

Cena:                         

4.500 Kč + 21 % DPH (fakturace bude provedena podle přihlášek) a zahrnuje prezentaci, občerstvení a v případě potřeby i parkování.

Kontaktní osoba a přihlášky:             

Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., tel.: 296 210 562-3,e-mail: office@kmvs.cz.

Těšíme se na Vaši účast, a především na Vaše dotazy!

S úctou,

 

Libor Štajer