Dovolujeme si Vás upozornit na to, že novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, upravující tzv. emergentní systém, byla zařazena na navržený pořad 39. schůze Poslanecké sněmovny.

Vážené dámy, vážení pánové,

v rámci této krátké aktuality si Vás dovolujeme upozornit na to, že novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, upravující tzv. emergentní systém, byla zařazena na navržený pořad 39. schůze Poslanecké sněmovny.

Daná schůze bude zahájena v úterý 26. listopadu 2019, přičemž podle navrženého (nikoli však schváleného) pořadu schůze připadá možnost dlouho očekávaného projednání, resp. prvního čtení této novely nejdříve na středu 27. či pátek 29. listopadu 2019, kdy mají být navržené zákony projednávány v pořadí dle návrhu schůze.

„Emergent" je na pořad schůze zařazen celkově až jako 28. bod v pořadí (a jako třetí v pořadí mezi zákony před prvním čtením), z tohoto důvodu lze důvodně očekávat, že jeho projednání přijde na řadu (ryze podle odhadu) pravděpodobně v úterý 3. prosince 2019, jelikož na tento den jsou zařazena přímo první čtení návrhů zákonů. Dalším jednacím dnem, na který přímo připadají první čtení, je pak pátek 6. prosince 2019.

Vzhledem k tomu, že 39. schůze nebyla doposud zahájena - a k dispozici je tedy prozatím pouze navržený pořad podléhající následnému schválení ze strany poslanců - je možné, že poslanci ještě „zamíchají kartami“ a výše uvedené se změní.

Pro úplnost si dovolujeme přidat odkaz na navržený pořad 39. schůze, který můžete nalézt ZDE.

Aktuální legislativní vývoj této novely pro Vás budeme samozřejmě i nadále sledovat a budeme Vás informovat o veškerých novinkách, a to včetně případné změny pořadu schůze stran výše uvedeného.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer