Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás velmi aktuálně a na úvod pouze stručně informovat, že na včerejším odpoledním zasedání vláda schválila novelu zákona o léčivech zavádějící tzv. emergentní systém.

Návrh novely nyní poputuje do Poslanecké sněmovny (během projednávání připravíme podrobnější info), kde bude zajímavé sledovat jeho vývoj zejména ve vazbě na potenciálně překrývající se úpravu navrženou poslancem Pawlasem – pro připomenutí návrh na zavedení povinnosti držitelům k dodávkám distributorům v množství odpovídajícímu alespoň průměrné poptávce lékáren u tohoto distributora po dobu 2 týdnů.

Nicméně tato úprava byla v Senátu odmítnuta a verze novely upravující primárně lékový záznam se do Poslanecké sněmovny vrátila bez tohoto pozměňovacího návrhu poslance Pawlase. Sněmovna však nyní bude hlasovat (druhý týden v září 2019) o tom, jestli přijme verzi přijatou Senátem (tj. bez úpravy navržené posl. Pawlasem) nebo svou původní verzi (tedy včetně PN p. posl. Pawlase). Vývoj v oblasti dodávek za účelem zajištění dostupnosti se tak může ještě značně zamotat.

Ministerstvo podle tiskových prohlášení u emergentního systému předpokládá termín nabytí účinnosti v závěru příštího roku.

Vše pro Vás aktuálně a průběžně detailně sledujeme a budeme Vás dále informovat, a to jak v rámci aktualit, tak podrobněji v rámci pracovní snídaně, kterou s předstihem plánujeme právě na tato témata: dostupnost, reexporty a pravidla, emergentní systém a úpravy spojené s PN posl. Pawlase na středu 18. září 2019 – SAVE THE DATE