Prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali o stavu legislativního procesu novely zákona o zdravotních službách, která byla v úterý 26. září 2023 projednána Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení. Podle očekávání byl návrh zákona přikázán k projednání sněmovnímu Výboru pro zdravotnictví, který má nyní celých 90 dní na to, aby se na návrh zákona blíže podíval.

Sněmovní diskuze v rámci prvního čtení novely nebyla nijak rozsáhlá a jejím hlavním bodem bylo představení návrhu ze strany ministra zdravotnictví. Do rozpravy se pak s krátkými komentáři připojilo jen několik málo poslanců a novela tak byla poměrně rychle poslána do garančního výboru.

Jedná se o novelu zákona o zdravotních službách, která by měla přinést především komplexnější úpravu tzv. telemedicíny. Aktuální znění zákona v této souvislosti upravuje konzultační služby, které mohou být poskytovány i mimo zdravotnické zařízení. Nově by měl zákon výslovně upravovat i tzv. telemedicínské zdravotní služby, definované jako „zdravotní služby, které jsou poskytovány na dálku za použití informačních a telekomunikačních technologií nebo zdravotnického prostředku“. Telemedicínské zdravotní služby by mělo být možné poskytovat i mimo zdravotnické zařízení, avšak pouze v následujících případech:

  • pokud bude interakce mezi pacientem a lékařem bude spočívat v použitích tzv. telekomunikačních a informačních zařízení nebo za použití vzdáleného přístupu či zdravotnického prostředku;
  • nebo pokud bude poskytování telemedicínských služeb spočívat „pouze“ v získávání informací vzdáleně nebo prostřednictvím zdravotnického prostředku s tím, že tyto informace budou automaticky zasílány poskytovateli.

Novela v této souvislosti klade důraz na dodržování přísných bezpečnostních podmínek, které budou stanoveny mimo jiné i prováděcí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Příkladem lze zmínit např. to, že komunikační kanál bude muset být šifrovaný a pacient i lékař budou muset prokázat svoji identitu.

Návrh zákona dále přináší poměrně rozsáhlé změny týkající se problematiky zdravotnické dokumentace a jejího vedení. Mezi jednu z novinek patří bezesporu zavedení povinnosti poskytovatele zdravotních služeb vypracovat a zavést písemná pravidla pro zpracování zdravotnické dokumentace. Dále pak lze zmínit výslovně stanovenou možnost anonymizace údajů ze zdravotnické dokumentace pro jejich následné použití pro účely vědy a výzkumu.

Jak je již zmíněno v úvodu, návrh zákona nyní čeká projednání sněmovním Výborem pro zdravotnictví. V této souvislosti bude zajímavé sledovat především pozměňovací návrhy, které se co nevidět začnou objevovat na stránkách Poslanecké sněmovny. O dalším průběhu legislativního procesu této novely Vás samozřejmě budeme informovat.