Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že dnes Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění vedený pod číslem sněmovního tisku 1017. Tato novela má přinést mimo jiné v médiích již uváděné snížení limitu započitatelného doplatku u dětí do 18 let a u osob starších 65 let ze současných 2.500,- Kč na 1.000,- Kč. Dále má zavést další věkové skupiny, u nichž budou započitatelné doplatky, a to skupinu nad 70 let s limitem 500,- Kč. Navrhovaná účinnost je od 01. 01. 2018. Cílem novely je tedy snížení spoluúčasti pojištěnců patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že dnes Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění vedený pod číslem sněmovního tisku 1017.

Tato novela má přinést mimo jiné v médiích již uváděné snížení limitu započitatelného doplatku u dětí do 18 let a u osob starších 65 let ze současných 2.500,- Kč na 1.000,- Kč. Dále má zavést další věkové skupiny, u nichž budou započitatelné doplatky, a to skupinu nad 70 let s limitem 500,- Kč. Navrhovaná účinnost je od 01. 01. 2018. Cílem novely je tedy snížení spoluúčasti pojištěnců patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva.

V rámci projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně bylo uplatněno několik pozměňovacích návrhů, z nichž byly přijaty následující PN:

(i)         PN posl. Hnykové dotýkající se zveřejňování zvláštních smluv s poskytovateli sociálních služeb do 6 měsíců od nabytí účinnosti novely;

(ii)        PN garančního výboru pro zdravotnictví:

a.        stanovující povinnost bezplatného předání informací o zaviněně protiprávně způsobené újmě v případě změny pojišťovny;

b.        změna poslední novely ZoL spočívající v napravení vad v účinnosti (sankce v souvislosti s reexporty již od 1.12.2017, a nikoliv až – chybně - s portálem EU ke KH);

(iii)       PN posl. Hegera spočívající v upřesnění kritérií pro stanovení podmínek úhrady LP ve správním řízení;

(iv)      PN posl. Kasala:

a.        dotýkající se úhrad očkovacích vakcín;

b.        vynětí Řecka z referenčního koše pro účely stanovení maximální ceny LP;

(v)       PN posl. Vyzuly:

a.        týkající se zrušení nedávno přijaté úpravy snižování cen o 30 až 40 % dalších podobných léčivých přípravků s účinností dnem vyhlášení;

b.        týkající se jmenování ředitele ÚZIS a změny v zapisování dat do národního registru hrazených služeb ze strany POJ;

(vi)      PN posl. Kaňkovského:

 

a.        zavádějící změny úhrad amalgámových plomb v souvislosti s evropským nařízením a jejich zákazem;

b.        rozšíření případů, kdy je stát plátcem pojistného, a to nově i za osoby, kterým bylo nařízeno ústavní ochranné léčení;

(vii)     PN posl. Zavadila zavádějící výslovnou definici hospiců do zákona o zdravotních službách.

 

Novela bude nyní odeslána do Senátu, který o ní bude jednat ve lhůtě 30 dnů od doručení.

Vše budeme podrobně sledovat a obratem Vás budeme informovat.

V případě, že by bylo cokoliv třeba dále vysvětlit či upřesnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer