Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že DNES ve sbírce zákonů pod č. 290/2017 Sb. vyšla novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, o jejímž projednávání jsme Vás dříve informovali.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že DNES ve sbírce zákonů pod č. 290/2017 Sb. vyšla novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, o jejímž projednávání jsme Vás dříve informovali.

Změny přinesené touto novelou nabydou účinnosti postupně ve třech termínech:

A)       dnem vyhlášení, tj. počínaje dnešním dnem (!):

(i)                  změna poslední novely zákona o léčivech spočívající v napravení vad v účinnosti (sankce v souvislosti s reexporty již od 01.12.2017, a nikoliv až – chybně - s portálem EU ke klinickým hodnocením);

(ii)                zrušení nedávno přijaté úpravy snižování cen o 30 až 40 % dalších podobných léčivých přípravků.

B)        od 01.11.2017:

(i)                  změna týkající se jmenování ředitele ÚZIS a změny v zapisování dat do národního registru hrazených služeb ze strany pojišťoven;

 

C)       od 01.01.2018:

(ii)                snížení limitu započitatelného doplatku u dětí do 18 let a u osob starších 65 let ze současných 2.500,- Kč na 1.000,- Kč a dále novela zavádí další věkové skupiny, u nichž budou započitatelné doplatky, a to skupinu nad 70 let s limitem 500,- Kč à cílem novely je tedy snížení spoluúčasti pojištěnců patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva;

(iii)               změna dotýkající se zveřejňování zvláštních smluv s poskytovateli sociálních služeb do 6 měsíců od nabytí účinnosti novely;

(iv)              stanovení povinnosti bezplatného předání informací o zaviněně protiprávně způsobené újmě v případě změny pojišťovny;

(v)               upřesnění kritérií pro stanovení podmínek úhrady LP ve správním řízení;

(vi)              změna dotýkající se úhrad očkovacích vakcín;

(vii)            vynětí Řecka z referenčního koše pro účely stanovení maximální ceny léčivého přípravku;

(viii)           změny úhrad amalgámových plomb v souvislosti s evropským nařízením a jejich zákazem;

(ix)               rozšíření případů, kdy je stát plátcem pojistného, a to nově i za osoby, kterým bylo nařízeno ústavní ochranné léčení;

(x)                zavedení výslovné definice hospiců do zákona o zdravotních službách.

 

V případě, že by bylo cokoliv třeba dále vysvětlit či upřesnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

 

S úctou,

 

Libor Štajer