Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že dne 25. října 2012 v rámci zasedání schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla v I. čtení schválena novela zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Návrh zákona byl nyní přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 25. října 2012 v rámci zasedání schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla v I. čtení schválena novela zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Návrh zákona byl nyní přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví.

Novela zavádí mj.:

(i) rozšíření definice lékové reklamy o sponzorování vědeckých kongresů, průzkumy trhu a neintervenční studie (s výjimkou bezpečnostních);

(ii) nově by měla i třetí osoba, uskutečňující sponzorování být považována za sponzora;

(iii) omezení návštěv obchodních zástupců – zákaz návštěv v ordinační době odborníka;

(iv) kongresy a reklamní setkání: min. 10 pracovních dnů předem nutno oznámit SÚKLu specifikaci, program, sponzora, dobu a místo konání akce, max. do 10 pracovních dnů po skončení takového setkání oznámit specifikaci poskytnutého plnění, SÚKL informace zveřejní na svých internetových stránkách po dobu 5 let;

(v) nové přestupky fyzických osob (slib, poskytnutí daru či pohostinnosti v rozporu se zákonem) a zvýšení pokut od 300.000,- Kč pro fyzické osoby přes 6 mil. až po 15 mil. Kč pro právnické osoby(v průměru trojnásobné zvýšení).

Znění návrhu zákona o regulaci reklamy se zapracovanými navrhovanými změnami Vám případně rádi zašleme. Lze však očekávat, že text novely ještě dozná změn při projednání v II. čtení (v případě, že k němu dojde).

Závěrem si dovolujeme doplnit, že tradiční předvánoční praktický seminář „Farmacie, marketing a právo“ plánujeme na čtvrtek 06. prosince 2012 tak, aby zahrnoval jak změny zákona o regulaci reklamy schválené ve II. čtení, tak novinky týkající se doplňků stravy a kosmetických výrobků. Kompletní informace o semináři Vám zašleme v nejbližší době v návaznosti na legislativní proces.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer