Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, přestože již pravděpodobně víte z různých aktuálních zpráv médií posledních dnů či monitoringu tisku, že po delším čase se tzv. do hry vrátila novela zákona o regulaci reklamy (sněmovní tisk 391/0). Tento návrh novely již byl rozeslán poslancům jako poslanecký návrh novely zákona, pro který je navrhována účinnost od 01. ledna 2016.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, přestože již pravděpodobně víte z různých aktuálních zpráv médií posledních dnů či monitoringu tisku, že po delším čase se tzv. do hry vrátila novela zákona o regulaci reklamy (sněmovní tisk 391/0). Tento návrh novely již byl rozeslán poslancům jako poslanecký návrh novely zákona, pro který je navrhována účinnost od 01. ledna 2016.

Ve stručnosti je možné shrnout, že novela přináší tyto změny:

(i)   novou definici lékové reklamy;

(ii)   průzkumy trhu a NIS podřazuje pod novou definici lékové reklamy;

(iii)  nová zákonná pravidla pro poskytování vzorků léčivých přípravků;

(iv)  zavádí se oznamovací povinnost akcí s účastí odborníků a poskytnutých plnění před akcí a po skončení akce;

(v)   informace o akcích s účastí odborníků budou SÚKLem uveřejňovány;

(vi)  zavádí se nové správní delikty;

(vii)  dochází ke zvýšení sankcí;

(viii) upravena jsou i pravidla propagace doplňků stravy (sněmovní tisk 363/0).

 

Rádi pro Vás případně připravíme podrobné shrnutí a výklad těchto změn, které jsou v návrhu novely zákona o regulaci reklamy obsaženy.

Nebo Vás srdečně zveme na další z řady pracovních snídaní, kterou jsme, vědomi si důležitosti a aktuálnosti změn, tentokrát obratem připravili na středu 11. února 2015. Tato snídaně bude věnována podrobnému praktickému výkladu změn a dopadů návrhu novely zákona o regulaci reklamy.

Podrobnosti k této další pracovní snídani najdete v pozvánce.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

 

S úctou,

 

Libor Štajer